ltreferendumas.lt

Viskas įmanoma tik reikia siekti užsibrėžto tikslo


Dėmesio, Gerb. Lietuvos gyventojai!

Pranešame, kad š.m. sausio 19-tą dieną Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas pratęsė parašų rinkimą "100 tūkstančių Referendumui" inicijuoti iki š.m. balandžio 20-os dienos!

Sveikiname visus su šia puikia žinia! 

2021 m. birželio 29-os dienos VRK posėdyje užregistruotos Referendumo iniciatyva sumažinti Referendumui inicijuoti reikalingų parašų skaičių iki 100000 tęsiasi!

Primename, kad pasirašyti tebegalima e-būdu (instrukcija čia, pagalba telefonu -  867370164). 

Dėl pasirašymo lapuose laukite atskiro pranešimo, kai bus atnaujintas parašų rinkėjų sąrašas.


2022 m. sausio 21 d. 11.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Piliečių
referendumo iniciatyvinės grupės spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje“LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS
9 STRAIPSNIO IR 147 STRAIPSNIO PAKEITIMŲ


1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio trečią dalį ir išdėstyti ją taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pakeitimas

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip: „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkėjų.“ *

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Vilnius, 2021 m. ________________ d.

*Dabartinė straipsnių redakcija


Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė

Referendumo iniciatyvinės grupės narys B.Genzelis Visagino TV ragina pasirašyti už "100 tūkstančių referendumą" (lietuvių k.): 


"100 tūkstančių referendumo" sumanytojų kreipimasis į visuomenę ir bendražygius 


Referendumo iniciatyvinės grupės atstovai - LRT Televizijoje:


Video, kaip pasirašyti elektroniniu būdu:

Pastaba 1: Nepasisekus pasirašyti iš pirmo karto e-būdu, po kurio laiko bandykite dar kartą. Tyčia ar netyčia, Vadžios vartai kartais "sukvailioja" ir nusiunčia į lankas...
Pastaba 2: Jeigu nueisite dar kartą pagal filmuke nurodytą kelią patikrinti, ar pasirašėte ir pamatysite šone žalią pasirašymo juostą, jokiu būdu nespauskite apačioje esančio mygtuko "Atšaukti pasirašymą". Šiuo veiksmu Jūs atšauksite ankstesnį savo pasirašymą!
Pastaba 3: Visais pasirašymo e-būdu nesklandumų klausimais konsultuoja Aldas  +37067370164 ir Alfonsas  +37062133119

Ar pritariate, kad reikalingas referendumas?

  Taip   Ne


Ar pritariate, kad užtenka 100 tūkstančių piliečių parašų inicijuoti referendumui?

  Taip   Ne


 Dėmesio, dėmesio!


Kiekvieną darbo dieną 20:00 h. gyvi pokalbiai referendumo klausimais


Prisijungimo nuoroda:


https://us02web.zoom.us/j/84545725237?pwd=aUduOUpxOVlGV3liVEw0bW1pdmhwUT09 

 

Susitikimo ID 845 4572 5237  Slaptažodis 792383   

Pagalba prisijungiant,  Alfonsas +370 621 33119

 


Dvi naujos Referendumo iniciatyvos - Pateiktos VRK 2021.10.22, 2021.11.11-ą VRK posėdyje (žr. nuo 16 min.) atmestos, skundai jau pateikti teismui, išnagrinėti bus š.m. lapkričio 30-tą.

1. Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų, LVAT 2021.12.02-os sprendimu atmesta

Šią piliečių referendumo iniciatyvą teikiame, neigiamai vertindami Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės darbą, Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų priėmimą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais, atsižvelgdami į administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 priimtą 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą ir administracinėje byloje Nr.R-17-261/2021 priimtą 2021-10-11 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriais nustatyta, kad konstitucinė piliečių teisė inicijuoti referendumą ginama ir nuo 2021 m. liepos 1 dienos, t.y. Seimui nepriėmus konstitucinio referendumo įstatymo.

 

Teikiame šį prašymą įregistruoti piliečių referendumo iniciatyvinę grupę ir referendumui siūlomo sprendimo galutinį tekstą:


LIETUVOS RESPUBLIKOS
 ĮSTATYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRMALAIKIŲ RINKIMŲ


1 straipsnis. 
Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų

 

Neigiamai vertinant Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės darbą, Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų priėmimą, po šio įstatymo priėmimo referendume Respublikos Prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Naujo Seimo rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio įstatymo dėl Seimo pirmalaikių rinkimų priėmimo.Jei šio įstatymo per 5 dienas po referendumo rezultatų paskelbimo nepasirašo Respublikos Prezidentas, tai per 3 dienas šį įstatymą pasirašo Seimo Pirmininkas, o Seimas skelbia Respublikos Prezidento pirmalaikius rinkimus, vykdomus drauge su Seimo pirmalaikiais rinkimais.
   
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS


Vilnius, 202_ m. ________________ d.2. Dėl Rinkimų sistemos pakeitimo, LVAT 2021.12.29-os sprendimu atmesta

Šią piliečių referendumo iniciatyvą teikiame, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais, siekdami, kad Seimo rinkimai vyktų tik vienmandatėse rinkimų apygardose ir kad būtų užtikrinta ne tik politinių partijų, bet ir nevyriausybinių organizacijų teisė dalyvauti Seimo rinkimuose, atsižvelgdami į administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 priimtą 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą ir administracinėje byloje Nr.R-17-261/2021 priimtą 2021-10-11 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriais nustatyta, kad konstitucinė piliečių teisė inicijuoti referendumą ginama ir nuo 2021 m. liepos 1 dienos, t.y. Seimui nepriėmus konstitucinio referendumo įstatymo.

  

Teikiame šį prašymą įregistruoti piliečių referendumo iniciatyvinę grupę ir referendumui siūlomo sprendimo galutinį tekstą:
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJO 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO


1 straipsnis.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pirmos dalies pakeitimas.

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją šioje redakcijoje: „Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami vienmandatėse apygardose ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu iš kandidatų, kuriuos kelia Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios, valstybės ir užsienio lėšų negaunančios politinės partijos bei nevyriausybinės organizacijos. Kandidatai į Seimo narius piniginių užstatų nemoka, rinkimų apygardoje turi surinkti 3 procentus iškėlimą kandidatu remiančių apygardos rinkimų teisę turinčių piliečių parašų.“  

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS


Vilnius, 202_ m. ________________ d.