ltreferendumas.lt

Viskas įmanoma tik reikia siekti užsibrėžto tikslo

 

Referendumo grafikas gruodžio 5 d.: Trakai, Prienai, Garliava... Mūsų TV turas, 2021.02.04.


Gruodžio 5 d.  

Trakai  nuo 11 val. iki 12:30 val. (prie turgaus, Vilniaus Mažoji g. 2B )
Prienai  nuo 14:30 val. iki 16 val. (prie Kultūros centro)
Garliava  nuo 17 val. iki 18 val. (prie pašto, šalia bažnyčios)

SVARBU!!! Žmonės, norintys pasirašyti referendumo lapuose, būtinai turi su savimi turėti asmens tapatybės kortelę arba pasą, nes reikia įrašyti dokumento numerį (ne asmens kodą)!

Kaip sekasi antrajam referendumo parašų rinkimo ekipažui?


Išėjo dar vienas, jau antras Referendumo laikraštis! 2021.12.03


"Mielieji, atėjo šaltas metas, siūlykite patalpas, buveines ir kitas vietas po stogu, kur kiekvienas norintis nepasiduoti galėtų pasirašyti už Referendumą kiekviename mieste ir miestelyje!"info@ltreferendumas.lt


REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt , www.ltreferendumas.lt , www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
TEISMAS NUSPRENDĖ BŪTI AUKŠČIAU UŽ KONSTITUCIJĄ
2021 m. gruodžio 02 d. Vilnius


Š.m. gruodžio 2 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje Nr.R-21-415/2021 atmetė pareiškėjos - 141 Lietuvos Respublikos piliečio referendumo iniciatyvinės grupės - skundą dėl 2021 m. lapkričio 11 d. VRK sprendimo atsisakyti registruoti piliečių referendumo iniciatyvą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų. Teisėjų kolegija Gintaras Kryževičius (pirmininkas ir pranešėjas), Romanas Klišauskas ir Dainius Raižys nusprendė, kad teismas bus aukščiau už Konstitucijoje įtvirtintas Tautos teises.
Nustebino ne tik rezultatas, bet ir tai, kaip tai padaryta. Teismas net nepasisakė dél pareiškėjos skundo argumento - Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniuose įtvirtintos Tautos teisės referendumu spręsti svarbiausius valstybės klausimus. Manome, kad tai sąmoningai padaryta nutylėjimo būdu, nes teismas neturėjo teisėtų argumentų paneigti valstybės suvereno teises.
  

Teismas tik pritarė atsakovo VRK nuomonei, kad Konstitucijos 58 straipsnyje nenumatyta, kad Tauta skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Teismas net nepasisakė dėl pareiškėjos nuomonės, kad Konstitucijos 58 straipsnis reglamentuoja ne Tautos, bet tik Tautos atstovų - Seimo ir Respublikos Prezidento – teises Konstitucijoje nustatytais atvejais skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus.
Teismas išaiškino VRK narių teises, bet nepasisakė ir dėl pareiškėjos argumento, kad VRK nariai, atstovaujantys Seimo partijas, dėl interesų konflikto šio ginčo atveju turėjo nusišalinti nuo balsavimo, nes jie negalėjo laisvai balsuoti už galimą jų atstovaujamų Seimo partijų veiklos nutraukimą anksčiau laiko.
Referendumo iniciatyvinė grupė kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl šio teismo sprendimo, kuriuo bandoma paneigti Tautos konstitucinę teisę spręsti svarbiausius Tautos suvereno klausimus. Ir ši teisėjų kolegija patvirtino, kad Konstitucijos 9 straipsnyje įtvirtinta piliečių referendumo iniciatyvos teisė turi būti ginama teismo, tiesiogiai taikant Konstituciją. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo teismui neigti Tautos teises, įtvirtintas Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais, spręsti svarbiausius Tautos klausimus, dėl to teismo sprendime net nepasisakant. Tai nėra net pats svarbiausias valstybės suvereno kompetencijos klausimas (valstybės suvereniteto atidavimas kam nors), o tik pirmaeilių Seimo rinkimų klausimas. Dėl to, kad eilinis Seimas su jo paskirta ir Seime patvirtintos programos nevykdančia Vyriausybe beatodairiškai ir atvirai pažeidinėja Konstituciją.
Šiuo teismo sprendimu privalo susidomėti ir Respublikos Prezidentas, kuris yra Konstitucijos garantas.


2021 m. gruodžio 01 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Vyriausybė mano, kad esame nemokšos ir kvailiai“REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
TEISMAS IŠNAGRINĖJO SKUNDUS DĖL VRK ATSISAKYMŲ REGISTRUOTI REFERENDUMO INICIATYVAS
2021 m. lapkričio 30 d. Vilnius

Š.m. lapkričio 30 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo 141 Lietuvos piliečio referendumo iniciatyvinių grupių skundus dėl dviejų 2021 m. lapkričio 11 d. VRK sprendimų atsisakyti registruoti referendumo iniciatyvas dėl pirmalaikių Seimo rinkimų ir dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo.
 
Pirmasis ginčas yra svarbus, nes VRK, kurios dauguma narių yra Seimo politinių partijų atstovai, vieningai priimtu sprendimu bando paneigti Tautos, kaip Lietuvos valstybės suvereno teisę, nustatytą Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais - referendumu spręsti svarbiausius valstybės klausimus.

Antrasis ginčas vyksta dėl siūlymo referendumu keisti Konstitucijos 55 straipsnį, nustatant, kad Seimo rinkimai vyktų tik vienmandatėse apygardose, kad kandidatus galėtų kelti ne tik politinės partijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos, kurios visos negali būti finansuojamos iš valstybės biudžeto ir užsienio, kad nereikia rinkimų užstato, bet reikia kandidatą remiančių 3% apygardos rinkėjų parašų. Vieninga VRK nuomone, toks Konstitucijos pakeitimas Seimo rinkimus padarytų nedemokratiškais. Mūsų nuomone, 1990 m. vasario 24 d. XII šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos, kuri 1990 m. kovo 11 d. atkūrė Lietuvos valstybę, deputatų rinkimai vyko labiau demokratiškai – kandidatus vienmandatėse apygardose kėlė politinės partijos, visuomeninės ir kitos organizacijos, darbo kolektyvų ir gyventojų susirinkimai, rinkimus finansavo valstybė.

Teismo sprendimas dėl pirmalaikių Seimo rinkimų bus skelbiamas š.m. gruodžio 2 d., o dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo – š.m. gruodžio 15 d.

Laukdami teismo sprendimų, nepamirškime, kad tęsiamas Lietuvos piliečių pasirašymas už referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumo paskelbimui pakaktų 100000 Lietuvos piliečių apsisprendimo. Tai - mūsų kova už išlikimą. Pasirašymas baigiasi 2022 m. sausio 21 d.

Pasirašyti elektroniniu būdu - ČIA, lapuose - ČIA.
Finansinė parama Referendumui - ČIA.


Referendumo kartelė turėtų būti sumažinta, teigia prezidento patarėja J. Šovienė, alfa.lt, 2021.11.30REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
GINČAI TEISME DĖL VRK ATSISAKYMŲ REGISTRUOTI REFERENDUMO INICIATYVAS
2021 m. lapkričio 29 d. Vilnius

Š.m. lapkričio 30 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės 141 Lietuvos piliečio referendumo iniciatyvinių grupių skundus dėl 2021 m. lapkričio 11 d. VRK sprendimų atsisakyti registruoti referendumo iniciatyvas dėl pirmalaikių Seimo rinkimų ir dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo.

VRK nuomone, Tauta neturi teisės referendumu skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, nes tokiu būdu bus tariamai suvaržyti Seimo narių laisvi mandatai. Skunde nurodyta, kad VRK negali remtis šiuo argumentu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-10-11 sprendimu byloje Nr.R-17-261/2021, nes šiame sprendime teismas pasisakė dėl laisvo Seimo nario mandato ne dėl pirmalaikių Seimo rinkimų Tautos sprendimu referendume, bet dėl siūlymo keisti Konstitucijos 55 ir 59 straipsnius, kad rinkėjai galėtų Seime inicijuoti apkaltą Seimo nariui. Skunde nurodyta, kad VRK nepagrįstai remiasi ir Konstitucijos 58 straipsniu, nes šiame straipsnyje nurodyti atvejai, kada Seimas ir Respublikos Prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Tačiau Tauta yra Lietuvos valstybės suverenas ir vadovaujasi Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais, suteikiančiais Tautai teisę referendumu spręsti svarbiausius valstybės klausimus - ne tik dėl pirmaeilių Seimo rinkimų, bet ir rinkti savo atstovus į Seimą, Respublikos Prezidentą.

VRK atsisakė registruoti ir referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo, nustatant, kad Seimo rinkimai vyktų tik vienmandatėse apygardose, kad kandidatus galėtų kelti ne tik politinės partijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos, kurios visos negali būti finansuojamos iš biudžeto ir užsienio, kad nereikia rinkimų užstato, bet reikia kandidatą remiančių 3% apygardos rinkėjų parašų.

VRK nuomone, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas sugriautų Konstitucijoje numatytus ir kitus rinkimus, konkrečiai - savivaldybių tarybų rinkimus. Tačiau savivaldos rinkimuose leidžiama dalyvauti politinėms partijoms ir prieš rinkimus susibūrusiems rinkimų komitetams, kurių rinkėjai iki tol nežinojo. Nevyriausybinių organizacijų kandidatai būtų ne tik prasmingesnis pasirinkimas, bet ir sugriautų faktinę sisteminių politinių partijų monopoliją Seimo rinkimuose. VRK nepatiko ir siūlymas neleisti Seimo rinkimuose dalyvauti politinėms partijoms, gaunančioms lėšas iš biudžeto, piniginio užstato atsisakymas. Mūsų nuomone, būtent biudžetinis finansavimas drauge su draudimu gauti kitas lėšas politinei veiklai ir sukūrė tokią padėtį, kad Seimo politinės partijos rinkimuose keičia viena kitą, tačiau „politinio elito“ sąrašai – nepajudinami. Rinkėjams Seimo rinkimuose neleidžiama pasirinkti kitos alternatyvos Lietuvai. VRK, didžiąja dalimi sudaryta iš Seimo politinių partijų, atstovų, atsisakė registruoti ir šią referendumo iniciatyvą.

Skunde nurodytas ir Konstitucinio Teismo išaiškinimas, kad Seimo rinkimuose negali būti pažeistas iš Konstitucijos 35 straipsnio kylantis reikalavimas, kad „niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors <...> politinei partijai <...>“. Pilietis, norintis dalyvauti Seimo rinkimuose, negali būti priverstas tapti kurios nors politinės partijos nariu arba susaistyti save su kuria nors politine partija. Nevyriausybinių organizacijų alternatyva politinėms partijoms ir yra galima išeitis.

Atvira, teisinga, darni pilietinė visuomenė ir teisinė valstybė – tai būtinai suderintinos sąvokos. 

Lauksime ginčų teisme nagrinėjimo ir kviečiame Lietuvos piliečius tęsti pasirašymą už referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumo paskelbimui pakaktų 100000 Lietuvos piliečių apsisprendimo. Tai - mūsų kova už išlikimą.

Pasirašyti elektroniniu būdu - ČIA, lapuose - ČIA.
Finansinė parama Referendumui - ČIA.REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS 
KOORDINATORIŲ NENDRĖS ČERNIAUSKIENĖS, TAURO JAKELAIČIO ir ZIGMO VAIŠVILOS
PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
DĖL PASIRAŠYMO UŽ REFERENDUMO INICIATYVĄ
2021 m. lapkričio 28 d. Vilnius

Tyčia ar netyčia prasidėjo vieša diskusija, ar Piliečių parašų rinkimo lapuose pasirašantis asmuo nurodo gyvenamąją vietą ar deklaruotą gyvenamąją vietą. Diskutuojantys remiasi įvairiomis patirtimis, referendumo įstatymo redakcijomis, Žemės referendumu, skelbia viena kitai prieštaraujančias spėliones.

Šios ir kitos diskusijos, kaltinimai šios 2021-06-29 d. VRK įregistruotos referendumo iniciatyvos dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo (referendumą inicijuojančių piliečių skaičiaus sumažinimo nuo 300 000 iki 100 000) koordinatoriams dėl netinkamo atstovavimo referendumo iniciatyvai prasidėjo tik po to, kai 2021-10-20 nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą šio teismo 2021-07-14 sprendimą, kuriuo VRK buvo įpareigota išduoti Piliečių parašų rinkimo lapus ir suteikti prieigą pasirašymui už šią iniciatyvą elektroniniu būdu. Mūsų veiklos kritikų ir patarimų, paramos nematėme ir negirdėjome iki pat 2021-10-20 d., kada pergale baigėme ginčus teisme dėl šios iniciatyvos likimo.

Šiais sprendimais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiai referendumo iniciatyvai nustatė sąlygas, kuriomis privalo vadovautis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo to, ar jos kam nors patinka, ar nepatinka:

1. Nuo 2021-07-01 d. Lietuvoje negalioja joks referendumo įstatymas. Todėl nėra teisinio pagrindo remtis bet kurios redakcijos referendumo įstatymu.
2. Šiai referendumo iniciatyvai įgyvendinti teismas tiesiogiai pritaikė Konstituciją, suteikiančią ir ginančią Lietuvos piliečių teisę inicijuoti referendumą. Jei šių teisių negina VRK, tai piliečiai turi teisę dėl pažeistų jų teisių gynimo kreiptis į teismą.
3. Lietuvoje nuo 1989-11-03 d., kada Lietuvos TSR Aukščiausioji Taryba priėmė pirmąjį referendumo įstatymą, mūsų valstybėje susiklostė teisinė referendumo iniciatyvos tradicija, įpareigojanti VRK ir kitas valstybės institucijas gerbti ir ginti šias konstitucines Lietuvos piliečių pareigas. 

Todėl Piliečių parašų rinkimo lapuose nurodyta pasirašančio piliečio gyvenamoji vieta (šiuose lapuose nenurodyta, kad reikia įrašyti piliečio deklaruotą gyvenamąją vietą), mūsų nuomone, yra perteklinė, jos įrašymas nenustatytas 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracino teismo sprendimu. Tačiau siekiant dirbtinai nedidinti ginčų teisme su VRK skaičių, prašome šiuose lapuose pasirašančius piliečius nurodyti jų gyvenamąją vietą. Jei VRK nesutiks su nuomone tų piliečių, kurie nurodė gyvenamąją vietą ar deklaruotą gyvenamąją vietą, mes ginsime teisme visus JUS, mieli LIETUVOS PILIEČIAI.

Šiuo metu, jau pasibaigus 4 iš 6 pasirašymo už šios referendumo iniciatyvos rėmimą mėnesiams, kreiptis į VRK dėl šio klausimo išaiškinimo, nėra prasmės, nes VRK nėra teismas ir neturi kompetencijos spręsti šio klausimo, nes, teismo nuomone, Lietuvoje nėra šiuo metu galiojančio referendumo įstatymo. Visus ginčus su VRK teks spręsti teisme. Kito pasirinkimo neturime.
Tačiau vienintelis teisingas ir esminis pasirinkimas yra – TAI PASIRAŠYTI UŽ ŠIĄ REFERENDUMO INICIATYVĄ. Nepasirašius ir nesurinkus 300000 Lietuvos piliečių, remiančių šią referendumo iniciatyvą, parašų, diskusijos ir nesutarimai yra beprasmiai ir naudingi tik referendumo iniciatyvos priešininkams.

Todėl nedelskime, nes kol kas teismo nustatytas terminas šiai iniciatyvai paremti baigiasi 2022-01-21 d.

Pasirašyti elektroniniu būdu - ČIA, lapuose - ČIA.
Finansinė parama Referendumui - ČIA.


Akimirkos iš Pasaulinio mitingo už Laisvę Vilniaus dalies, Džeirana Jane, 2021.11.21:


REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS NARIŲ
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARŲ
Audriaus Butkevičiaus, Bronislovo Genzelio, Egidijaus Klumbio, Eimanto Grakausko ir Zigmo Vaišvilos
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
KLAUSIMAS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMO PIRMININKEI IR MINISTREI PIRMININKEI – AR JŪS UŽ PILIEČIŲ TEISĘ Į REFERENDUMĄ?
2021 m. lapkričio 17 d. Vilnius


Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Audrius Butkevičius, Bronislovas Genzelis, Eimantas Grakauskas, Egidijus Klumbys ir Zigmas Vaišvila kreipėsi į Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, Seimo Pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen ir Ministrę Pirmininkę-Seimo narę Ingridą Šimonytę dėl konstitucinių Lietuvos piliečių ir Tautos teisių gynimo. Jiems įteikti Referendumo iniciatyvos dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo (referendumą inicijuojančių piliečių skaičiaus sumažinimo nuo 300 000 iki 100 000) Piliečių parašų rinkimo lapai Nr.003954, Nr.003955 ir Nr.003956. Valstybės vadovai kviečiami pasirašyti už šios referendumo iniciatyvos rėmimą, jei pritaria šiai piliečių iniciatyvai, taip pat pasiūlyti pasirašyti pažįstamiems, Seimo ir Vyriausybės nariams, Prezidento, Seimo ir Vyriausybės kanceliarijų darbuotojams.
Prieš penkis mėnesius Respublikos Prezidentas atkreipė visuomenės dėmesį į tai, kad Seimui neįvykdžius 2020 m. liepos 30 d. Konstitucinio Teismo nutarimo, nuo 2021 m. liepos 1 d. Lietuvos piliečiai neteks referendumo teisės. 2021-06-29 VRK sprendimu Nr.Sp-170 įregistruota Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė dėl šio privalomojo referendumo šią konstitucinę piliečių teisę apgynė teisme – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. liepos 14 d. sprendimu byloje Nr. R-11-552/2021 nustatė, kad ši konstitucinė piliečių teisė ginama, tiesiogiai taikant Konstituciją, o piliečiai turi teisę ją ginti teisme. Atnaujinus šią bylą, 2021 m. spalio 20 d. teismo nutartimi nurodytas teismo sprendimas liko nepakeistas. 
Signatarams nesuprantamas valstybinės valdžios požiūris į šią problemą. Jau 16 mėnesių Seimas nevykdo Konstitucinio Teismo nutarimo - akivaizdžiai vilkina konstitucinio referendumo įstatymo priėmimą, o Seimo Pirmininkė jau penktą mėnesį ignoruoja pareigą artimiausiame plenariniame Seimo posėdyje paskelbti apie šią piliečių referendumo iniciatyvą, neatsako net į signatarų raštus dėl šio klausimo. 
Iš Seimo partijų atstovų sudaryta VRK, antrindama Seimo Pirmininkei, pirmą kartą sulaužė atkurtos Lietuvos valstybės teisinę tradiciją skirti šiai politinei iniciatyvai LRT eterį. Tai padaryta tik teismui įpareigojus VRK po 3 mėnesių nuo parašų rinkimo pradžios prasčiausiu LRT Radijo ir Televizijos laiku vos po 0,5 val. Atnaujinus procesą byloje dėl parašų lapų išdavimo, teismo sprendimas, patvirtinęs šios konstitucinės piliečių teisės gynimą, paaiškėjo taip pat tik po 3 mėnesių. 
Tačiau tolimesnis Seimo ir Seimo Pirmininkės neveikimas vertintinas kaip tyčinis trukdymas referendumo iniciatyvai ir Lietuvos piliečių niekinimas, kėsinimasis į piliečių konstitucines teises, sąmoningas teismo sprendimo nevykdymas. Seimas, pasikėsinęs į Tautos konstitucinę teisę priiminėti svarbiausius valstybės sprendimus referendumu, tampa neligimityviu ir turi atsistatydinti.
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos deputatai, gerbdami ir vykdydami Lietuvos piliečių valią, atkūrė mūsų visų valstybę ir gynė ją drauge su Tauta. Todėl būdami šios referendumo iniciatyvinės grupės nariais, laukiame neatidėliotino Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen paaiškinimo. 
Laukiame ir Vyriausybės vadovės Ingridos Šimonytės paaiškinimo, nes jos vadovaujamos Vyriausybės vienas po kito priimami nutarimai akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijai. Todėl Ministrės Pirmininkės požiūris į Tautos teisę referendumu priiminėti svarbiausius valstybės sprendimus lems ir šios Vyriausybės legitimumą – atvirai Konstituciją ignoruojanti ir savo programos nevykdanti Vyriausybė neturi teisės vykdyti aukščiausios vykdomosios valdžios pareigų Lietuvoje.
Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda yra Konstitucijos garantas. Todėl jo apsisprendimas dėl požiūrio į Tautos teisę priiminėti svarbiausius valstybės sprendimus bus lemiantis. REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS 
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
VRK SPRENDIMAS DĖL KONSTITUCIJOS 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO APSKŲSTAS TEISMUI
2021 m. lapkričio 16 d. Vilnius


141 Lietuvos piliečio referendumo iniciatyvinė grupė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apskundė 2021-11-11 VRK sprendimą atsisakyti registruoti referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo. Iniciatoriai siūlo nustatyti, kad Seimo rinkimai vyktų tik vienmandatėse apygardose, kad kandidatus galėtų kelti ne tik politinės partijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos, kurios visos negali būti finansuojamos iš biudžeto ir užsienio, kad nereikia rinkimų užstato, bet reikia kandidatą remiančių 3% apygardos rinkėjų parašų.
Skunde nurodytas Konstitucinio Teismo išaiškinimas, kad Seimo rinkimuose negali būti pažeistas iš Konstitucijos 35 straipsnio kylantis reikalavimas, kad „niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors <...> politinei partijai <...>“. Todėl pilietis, norintis dalyvauti Seimo rinkimuose, negali būti priverstas tapti kurios nors politinės partijos nariu arba susaistyti save su kuria nors politine partija. Nevyriausybinių organizacijų alternatyva politinėms partijoms ir yra galima išeitis.
VRK nuomone, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas sugriautų Konstitucijoje numatytus ir kitus rinkimus, konkrečiai - savivaldybių tarybų rinkimus. Tačiau ir šis argumentas nepagrįstas, nes savivaldos rinkimuose neleidžiama dalyvauti save iškeliantiems kandidatams, bet leidžiama dalyvauti politinėms partijoms ir prieš rinkimus susibūrusiems rinkimų komitetams, kurių rinkėjai iki tol nežinojo. Nevyriausybinių organizacijų kandidatai būtų ne tik prasmingesnis pasirinkimas, bet ir sugriautų faktinę sisteminių politinių partijų monopoliją Seimo rinkimuose.
VRK ypač nepatiko siūlymas neleisti Seimo rinkimuose dalyvauti politinėms partijoms, gaunančioms lėšas iš biudžeto, piniginio užstato atsisakymas, keičiant jį kandidatą remiančiais apygardos rinkėjų parašais. Būtent biudžetinis finansavimas drauge su draudimu gauti kitas lėšas politinei veiklai ir sukūrė tokią padėtį valstybės valdyme – Seimo politinės partijos rinkimuose keičia viena kitą, tačiau „politinio elito“ sąrašai – nepajudinami. Tokiu būdu rinkėjams Seimo rinkimuose neleidžiama pasirinkti kitos alternatyvos Lietuvai. 
Todėl suprantama, kodėl VRK, didžiąja dalimi sudaryta iš Seimo politinių partijų, atstovų, atsisakė registruoti referendumo iniciatyvą dėl Konstittucijos 55 straipsnio pakeitimo. Šios partijos suinteresuotos išsaugoti dabartinę ydingą Seimo rinkimų ir politinių partijų finansavimo iš biudžeto sistemą, nustatytą ne Konstitucijos, bet Seimo priimtais įstatymais.
Atvira, teisinga, darni pilietinė visuomenė ir teisinė valstybė – tai būtinai suderintinos sąvokos. Todėl kviečiame Lietuvos piliečius tęsti pasirašymą už referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumo paskelbimui pakaktų 100000 Lietuvos piliečių apsisprendimo. Tai - mūsų kova už išlikimą.

Pasirašyti elektroniniu būdu - ČIA, lapuose - ČIA.

Finansinė parama Referendumui - ČIA.


REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
VRK SPRENDIMAS DĖL PIRMALAIKIŲ SEIMO RINKIMŲ APSKŲSTAS TEISMUI
2021 m. lapkričio 15 d. Vilnius


141 Lietuvos piliečio referendumo iniciatyvinė grupė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apskundė 2021 m. lapkričio 11 d. VRK sprendimą atsisakyti registruoti referendumo iniciatyvą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų. 
VRK sprendimas grindžiamas teiginiu, kad Tauta neturi teisės referendumu nutarti skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus, nes tokiu būdu bus tariamai suvaržyti Seimo narių laisvi mandatai. Skunde nurodyta, kad   VRK negali remtis šiuo argumentu ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021-10-11 sprendimu byloje Nr.R-17-261/2021, nes šiame sprendime teismas pasisakė dėl laisvo Seimo nario mandato ne dėl pirmalaikių Seimo rinkimų Tautos sprendimu referendume, bet dėl siūlymo keisti Konstitucijos 55 ir 59 straipsnius, kad rinkėjai galėtų Seime inicijuoti apkaltą Seimo nariui.  
Skunde teismui nurodyta ir tai, kad VRK nepagrįstai remiasi ir Konstitucijos 58 straipsniu, nes šiame straipsnyje nurodyti atvejai, kada Seimas ir Respublikos Prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Tačiau Tauta, kaip Lietuvos valstybės suverenas, vadovaujasi Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais ir turi teisę referendumu spręsti visus svarbiausius valstybės klausimus - ne tik nutarti dėl pirmaeilių Seimo rinkimų, bet ir rinkti Seimą, Respublikos Prezidentą.
Skunde nurodyta, kad VRK sprendimas šiurkščiai pažeidžia teisinės valstybės pamatinius Konstitucijos nustatytus ir ginamus principus - demokratinį valstybės valdymą, teisingumo principą, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principus.
Atvira, teisinga, darni pilietinė visuomenė ir teisinė valstybė – tai būtinai suderintinos sąvokos.

Todėl kviečiame Lietuvos piliečius tęsti pasirašymą už referendumą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo, kad referendumo paskelbimui pakaktų 100000 Lietuvos piliečių apsisprendimo. Ši referendumo iniciatyva įregistruota š.m. birželio 29 d. Parašų rinkimas vyks iki 2022 m. sausio 21 d.
Tai - mūsų kova už išlikimą. 

Pasirašyti elektroniniu būdu - ČIA, lapuose - ČIA.
Finansinė parama Referendumui - ČIA.


REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS 
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
PRIE REFERENDUMO INICIATYVOS PRISIJUNGĖ DARBO PARTIJA
2021 m. lapkričio 14 d. Vilnius


Š.m. lapkričio 14 d. Kėdainiuose įvykęs Darbo partijos suvažiavimas pritarė vykstančiai referendumo iniciatyvai dėl privalomo referendumo dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo dėl referendumo inicijavimo kartelės sumažinimo nuo 300 000 iki 100 000 piliečių parašų. Partijos programoje numatytas referendumo inicijavimo kartelės sumažinimas. 

Darbo partija pradeda rinkti Lietuvos piliečių parašus dėl šios referendumo iniciatyvos palaikymo.

Sveikiname Darbo partiją ir naujai išrinktą partijos pirmininką Viktorą Uspakichą.

Kviečiame ir kitas politines partijas bei nevyriausybines organizacijas jungtis prie šios referendumo iniciatyvos. Tik bendromis visų pastangomis galime sustabdyti Seimo ir Vyriausybės savivalę. 

Pasirašyti elektroniniu būdu - ČIA, lapuose - ČIA.
Finansinė parama Referendumui - ČIA.


Už Referendumą pasirašė ir Juozas Imbrasas. Mūsų TV viešnagė Vilniuje , Mūsų TV, +370 619 10506, 2021.11.14.


 

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen
Gedimino pr. 53, Vilnius, priim@lrs.lt, viktorija.cmilyte@lrs.lt


Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės,
įregistruotos 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170, nariai
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai
Audrius Butkevičius, Bronislovas Genzelis, Eimantas Grakauskas, 
Egidijus Klumbys, Zigmas Vaišvila
audrius@extoto.com; bronius.genzelis@lrs.lt; eimantas.grakauskas@gmail.com;
egidijus.klumbys@lrs.lt; zigmas.vaisvila@lrs.lt


PRAŠYMAS DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
2021 m. lapkričio 13 d. Vilnius


Seimui neįvykdžius 2020-07-30 LR Konstitucinio Teismo nutarimo Nr. KT135-N11/2020, nuo 2021-07-01 Lietuvos Respublikos piliečiams atsirado grėsmė netekti referendumo teisės. 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170 įregistruota Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė dėl privalomojo referendumo dėl LR įstatymo dėl LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo priėmimo šią konstitucinę piliečių teisę apgynė teisme – Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021-07-14 sprendimu byloje Nr.R-11-552/2021 nustatė, kad ši konstitucinė piliečių teisė ginama, tiesiogiai taikant LR Konstituciją, o piliečiai turi teisę ją ginti teisme. 2021-10-20 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi byloje Nr.R-14-1062/2021 nurodytas teismo sprendimas liko nepakeistas. 

2021-07-05 raštu LR VRK Jums pranešė apie 2021-06-29 LR VRK sprendimą Nr.Sp-170, tačiau Jūs iki šiol neįvykdėte LR Seimo Pirmininko pareigos apie šią įregistruotą referendumo iniciatyvą paskelbti artimiausiame plenariniame LR Seimo posėdyje, neatsakote ir į mūsų kreipimusis dėl šio klausimo.

Europarlamento narys Andrius Kubilius viešai paskelbė, kad Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda netinkamai vykdo šias pareigas, ir nurodė, kad Jūs, Viktorija Čmilytė-Nielsen, esate tinkamiausia kandidatė būti Respublikos Prezidentu. Nuo šios kadencijos Seimo darbo pradžios praėjo metai, tačiau viešai skelbiamoje Jūsų, LR Seimo Pirmininkės, biografijoje nėra išsamių duomenų, kuriuos skelbti reikalauja teisės aktai. Lietuvos žmonės turi teisę žinoti išsamias valstybės vadovų biografijas. Ypač skaudi mūsų Tautos patirtis yra dėl buvusios Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės, kurią pasiūlė Vytautas Landsbergis ir kurios oficiali Lietuvos Prezidentės biografija buvo ne kartą keičiama, o 2015 m. paaiškėjo, kad duomenys apie Dalią Grybauskaitę iki šiol yra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis. LR VSD ir AOTD prie LR KAM „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimuose“ Rusijos Federacija skelbiama didžiausia grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Svarbių išdėstytų aplinkybių ir įstatymo pagrindu prašome Jus:

1. Paaiškinti, kodėl Jūs iki šiol neįvykdėte LR Seimo Pirmininkės pareigos apie 2021-06-29 LR VRK sprendimu Nr.Sp-170 įregistruotą referendumo iniciatyvą paskelbti artimiausiame plenariniame LR Seimo posėdyje ir kodėl neatsakote į mūsų kreipimusis dėl šio klausimo?

2. Pateikti informaciją, kada Jūsų vadovaujamas LR Seimas įvykdys 2020-07-30 LR Konstitucinio Teismo nutarimą Nr. KT135-N11/2020 ir dėl kokių priežasčių jis neįvykdytas?

3. Pateikti ir viešai paskelbti išsamią ir visapusišką Jūsų, LR Seimo Pirmininkės, biografiją, taip pat Jūsų tėvo ir senelio karinės tarnybos ir/ar tarnybos specialiosiose tarnybose aplinkybes.

Pagarbiai,

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Audrius Butkevičius, Bronislovas Genzelis, Eimantas Grakauskas, Egidijus Klumbys, Zigmas Vaišvila 

Referendumo iniciatyvinės grupės narys B.Genzelis Visagino TV ragina pasirašyti už "100 tūkstančių referendumą" (rusų k.):


REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
SEIMAS IR VRK – PRIEŠ TAUTĄ. RESPUBLIKOS PREZIDENTE, BŪKITE SU TAUTA
2021 m. lapkričio 12 d. Vilnius


2021 m. lapkričio 9-oji ir 11-oji – šiurpios dienos Lietuvai. Seimas ir VRK atvirai pradėjo kovą su Tauta.

Lapkričio 9 d. pradėtas konstitucinis perversmas - dėl pačios mūsų valdžios neteisėtai ir nebaudžiamai į Lietuvą įleidžiamų nelegalų Seimas paskelbė nepaprastąją padėtį. Ne tik pasienyje su Baltarusija, bet ir Pabradėje, Medininkuose, Kybartuose, Rukloje ir Vilniuje – Naujininkuose. Nepaprastosios padėties metu Konstitucijos 147 straipsnis draudžia ją keisti. Seimas ruošiasi tam, kad surinkus 300000 piliečių parašų dėl referendumo dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo paskelbimo, toks referendumas nevyktų.

Lapkričio 11 d. Seimas atmetė Prezidento Gitano Nausėdos veto trims įstatymams. Kad mus padaryti visiškai paklusniais, susiskaldžiusiais ir politiškai bei fiziškai neįgaliais, atmestas ir Respublikos Prezidento veto dėl Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimų, kuriais Lietuvos žmonės bus verčiami mokėti už COVID-19 testus, be kurių ar be pasiskiepijimo vienu iš receptinių vaistų jiems nebus leidžiama dirbti ir gyventi, kaip leidžia Lietuvos piliečiams Konstitucija. Tai - atvira brutuali Seimo prievarta prieš Tautą, jos skaldymas, nuskurdinimas ir žlugdymas. Šiuo įstatymu pažeistos visos Konstitucijos ginamos žmogaus teisės, dar ir Konstitucijos 29 straipsnis, skelbiantis, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Mus panoro formaliai ir praktiškai padaryti nelygiais.

Lapkričio 11 d. visų Seimo partijų atstovai VRK vardu atsisakė registruoti 141 Lietuvos Respublikos piliečio referendumų iniciatyvas dėl pirmalaikių Seimo rinkimų ir Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo, kad Seimo rinkimuose galėtų dalyvauti ne tik partijos, bet ir nevyriausybinės organizacijos. Kitko ir nesitikėjome iš kapų tyloje rūškanais veidais vienbalsiai taip „balsavusių“ Seimo partijų statytinių. Mes, nenorėdami atskleisti savo būsimų argumentų, kuriuos dėl šių VRK sprendimų ginčijimo naudosime teisme, VRK net neteikėme savo pastabų. Kitokį sprendimą VRK nariams priimti neleista. Jei tokia jų „pačių“ valia, tai ji pasireiškė kaip aukščiausia cenzūros forma - savicenzūra (žr. nuo 16:00 minutės):


Keisti Konstitucijos 55 straipsnį neleista pagrindiniu argumentu – o kam tada politinės partijos? Skelbti pirmalaikius Seimo rinkimus – išvis „šventvagystė“, nes suvaržysime „laisvus“ Seimo nario mandatus, nes neleisime jiems „laisvai“ balsuoti visą 4 metų kadenciją. Demagogija? Taip. Lapkričio 11 d. Seime valdančios Seimo koalicijos nariai parodė neeilinį saldofoniškumą ir Seimo nario mandato „laisvumą“, atmesdami tris Respublikos Prezidento veto.

Mes, Referendumo iniciatyvinė grupė, žinome, ką darysime – skųsime VRK sprendimus teismui. Tuo labiau, kad teismas jau yra pasisakęs dėl šių VRK „argumentų“. Ir tai panaudosime mūsų skunduose.

Tačiau šiandien esminis klausimas yra Prezidentui Gitanui Nausėdai – Prezidente, ar stojate į gretą ir veikiate drauge su Tauta, ar leidžiatės šios valdančios Seimo koalicijos sutvarkomas pagal jų surežisuotą spektaklį, kuris jau nebeslepiamas? Šį kartą tai atvirai paskelbė ne valstybės saugumo vadovas, kaip buvo Prezidento Rolando Pakso atveju, bet valstybės lėšomis per LRT ir kitas „kasas“ apmokamas artistas Arūnas Valinskas. Gi neveltui jis paskutinę minutę atsisakė rungtis su Monika Garbačiauskaite-Budriene „konkurse“ dėl LRT vadovo pareigų. Tapo LRT „Auksiniu protu“.

Manome, svarbiausias Prezidento Gitano Nausėdos gelbėjimo ratas yra REFERENDUMAS. Seimo ir VRK blokuojama, valstybės lėšomis maitinamų veikėjų gniaužiama referendumo iniciatyva nėra apmokama valstybės lėšomis. Tai –atsakomybę dėl valstybės ir Tautos likimo prisiėmusių piliečių aukojimasis.
Prezidente Gitanai Nausėda, apsispręskite šiandien. Ryt jau gali būt vėlu. Arūnas Valinskas viešai paskelbė ir Jūsų pareigų perėmėją – Viktoriją Čmilytę-Nielsen. Seimo Pirmininkę, kuri yra netekusi žado jau vien dėl šiuo metu vykdomos referendumo iniciatyvos ir nevykdanti Seimo Pirmininko pareigos apie tai pranešti artimiausiame plenariniame Seimo posėdyje.

Po referendumo iniciatyvinės grupės įregistravimo š.m. birželio 29 d. jau praėjo 4 mėnesiai ir 3 dienos.
 

Respublikos Prezidente, Jūs neturite teisės delsti!

Mes, Respublikos piliečiai, tęsiame pasirašymą už referendumą. Tai mūsų kova už išlikimą.

Pasirašyti elektroniniu būdu - ČIA, lapuose - ČIA.
Finansinė parama Referendumui - ČIA

Parašų rinkimas Lietuvoje - 2021.11.11

Šiauliai - 

 

 

Kaunas -

 

 

"100 tūkstančių referendumo" sumanytojų kreipimasis į visuomenę ir bendražygius, 2021.11.10 


300000 parašų bus! - sako šiauliečiai


REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS 
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
PRIEŠ REFERENDUMĄ – JAU VISA VALDIŠKA GALIA
2021 m. lapkričio 10 d. Vilnius

Nepavyko užgesinti referendumo iniciatyvos nei Seimo sabotažu dėl konstitucinio referendumo įstatymo priėmimo, nei ginčuose teisme. Referendumo iniciatyvą apgynėme. Teismas ir be įstatymo tiesiogiai pritaikė Konstituciją, nustatė, kad šią konstitucinę piliečių teisę gins, o referendumo iniciatoriai turi teisę skųsti šių pareigų nevykdančios VRK sprendimus. Šie ginčai VRK ir teisme vyko nuo š.m. liepos 1 d. iki spalio 20 d. 
Po spalio 20 d. į mūšį prieš referendumą mesti anoniminiai gąsdintojai ir keletas smulkių žiniasklaidininkų. Vandenį jie sudrumstė, bet žmonių nesustabdė. Netrukus referendumo iniciatyvai bandys „smogti“ jau sunkioji artilerija – bus rodoma taip vadinama „LRT tyrimų“ laida „Riaušių anatomija“, tariamai atskleisianti, kas organizavo š.m. rugpjūčio 10 d. taip vadinamas riaušes prie Seimo. Laidos ruošėjos kalbino Referendumo iniciatyvinės grupės narį Audrių Naką, koordinatorius Nendrę Černiauskienę ir Taurą Jakelaitį, o lapkričio 9 d. Zigmui Vaišvilai į gydymo įstaigą paskambino pati Indrė Makaraitytė. Ta pati, kuri numarino iš Romualdo Ozolo jos perimtą savaitraštį „Atgimimas“.
Anot I. Makaraitytės, šias riaušes sukurstė Lietuvos visuomenės taryba. Z. Vaišvilai pasijuokus iš tokios „versijos“, I. Makaraitytė nenoriai, bet pradėjo vardinti „kurstytojus“ - tariamai Lietuvos visuomenės tarybos narius. Nepataikė – nė vienas jos paminėtas asmuo, net ir „Respublikos“ darbuotojas, nėra šios asociacijos narys. Suprantama, kodėl LRT provokacijos rengėjoms „parūpo“ Lietuvos visuomenės taryba – būtent ši asociacija inicijavo šią referendumo iniciatyvą.
Z. Vaišvila I. Makaraitytei paaiškino, kad riaušių ir nebuvo, buvo tik asmenys, bandę jas sukelti. Referendumo iniciatyvinės grupės nariai dėl trukdymo rinkti parašus 2021 m. rugpjūčio 10 d. prie Seimo ir asmenų, bandžiusių sukelti riaušes, taip pat ir policijos neveikimo, riaušių kurstytojų, kuriuos policija žinojo, tačiau jiems leido veikti, surinko medžiagą, pasiūlė apklausti liudytojais konkrečius asmenis, siūlančius teisėsaugai savo filmuotą medžiagą ir nuotraukas, kreipėsi dėl to į Generalinę prokurorę Nidą Grunskienę, pateikė jai surinktą medžiagą. Referendumo iniciatyvinės grupės narių Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Egidijaus Klumbio ir Zigmo Vaišvilos susitikimo su Nida Grunskiene ir jos pavaduotoju Gintu Ivanausku metu tai betarpiškai ir išsamiai buvo paaiškinta ir aptarta.
Tačiau policija ir Generalinė prokuratūra atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nė vieno mūsų pateikto įrodymo netyrė, pasiūlytų liudytojų neapklausė. Mūsų ginčai dėl teisėsaugos neslepiamo nenoro tirti šiuos akivaizdžius nusikaltimus ir policijos vaidmenį persikėlė į teismus. 
Tačiau ši Z. Vaišvilos pateikta informacija I. Makaraitytės nesudomino. Jai svarbus tik „LRT tyrimas“, pagal kurį bus „demaskuotos“, matyt, naujos „grėsmės nacionaliniam saugumui“ - referendumo iniciatyvinė grupė ir Lietuvos visuomenės taryba.

Lapkričio 9 d. paaiškėjo, kaip bus stabdomas referendumas po 300000 piliečių parašų surinkimo. Seimas pritarė nepaprastosios padėties dėl nelegalų patekimo į Lietuvą įvedimui pasienyje su Baltarusija. Tačiau nepaprastoji padėtis įvesta ne tik 5 km atstumu nuo šios sienos, bet jau ir kitose Lietuvos vietose - Pabradėje, Medininkuose, Kybartuose, Rukloje ir, be abejo, Vilniuje – Naujininkuose. 200 metrų aplink šias vietas. Uždrausti ir susirinkimai, leidžiama panaudoti kariuomenę, nors po šio sprendimo  priėmimo Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė paskelbė, kad padėtis visiškai kontroliuojama. Tai, kodėl paskelbta nepaprastoji padėtis, jei padėtis kontroliuojama? 
Atsakymas - paprastas. Konstitucijos 147 staipsnis draudžia keisti Konstituciją nepaprastosios padėties metu. O įregistruota ir šiuo metu vykdoma referendumo iniciatyva yra būtent dėl Konstitucijos keitimo, kad referendumo paskelbimui pakaktų 100000 piliečių parašų, nereikėtų 300000. 
Nesudėtinga bus išplėsti nepaprastąją padėtį visoje Lietuvoje, nes įleisti ir nebaudžiami nelegalai bėgioja po visą šalį. Nenustebsime, jei Konstitucijos „dvasių“ aiškintojai netruks „paaiškinti“, kad ir tokios dalinės nepaprastosios padėties metu negalima skelbti referendumo dėl Konstitucijos keitimo.

Ką daryti? Tik rinkti parašus. Netrukus bus skelbiamas VRK sprendimas referendumo iniciatyvai dėl pirmalaikių Seimo rinkimų. Toks referendumas nesusijęs su Konstitucijos keitimu, todėl galės vykti ir nepaprastosios padėties metu. Tad pirmyn, mieli Lietuvos žmonės – pasirašinėjame ir nedvejojame!
NIEKAS NIEKO MUMS NEDOVANOS! TURĖSIME TIK TAI, KĄ IŠKOVOSIME PATYS!

Kreipiamės į organizacijas, partijas, verslo įmones – siūlykite patalpas miestuose, miesteliuose, kur žmonės galėtų, atšalus orams, užeiti ir pasirašyti dėl referendumų, gauti parašų rinkimo lapus. 
Vienykimės ir telkimės. TAI – MŪSŲ VISŲ BENDRA KOVA UŽ IŠLIKIMĄ! 


Pasirašyti elektroniniu būdu - ČIA, lapuose - ČIA.
Finansinė parama Referendumui - ČIA


REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
VRK ir LRT ĮŽŪLUMAS
2021 m. lapkričio 9 d. Vilnius


Spalio 26 d. Referendumo iniciatyvinė grupė kreipėsi į VRK dėl pasirašymo elektroniniu būdu už privalomo referendumo paskelbimą dėl referendumo kartelės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų. Pareikalauta ir pasirašiusiųjų elektroninių būdu skaičių skelbti ne kartą per savaitę (pirmadieniais tarp 9-10 val.), bet on-line (esamuoju metu). Kad pasirašęs žmogus iškart matytų jo pasirašymo rezultatą.
 
Tačiau šį pirmadienį, lapkričio 8 d., iki vėlaus vakaro buvo skelbiami tik lapkričio 1 d. duomenys. Pareikalauta VRK paaiškinimo dėl šio slapukavimo.

Lapkričio 8 d. referendumo iniciatyvinė grupė gavo LRT atsakymą, kuriuo atsisakyta pateikti informaciją apie patį žiūrimiausią LRT Televizijos laiką ir labiausiai klausomą LRT Radijo laiką. Paaiškėjo, kad visuomeninis transliuotojas LRT slepia šią informaciją nuo visuomenės – pagal LRT ir UAB „TNS LT“ Paslaugų teikimo sutartį ir UAB „TNS LT“ 2021-11-04 raštą „Dėl prašomų duomenų atskleidimo“ mūsų prašomi duomenys, kuriuos LRT gauna pagal minėtą sutartį, laikomi konfidencialia informacija, kuri negali būti atskleista jokiai trečiajai šaliai. Tad LRT nusprendė neteikti informacijos mokesčių mokėtojams, kaip LRT manipuliuoja jų sąmone.

Referendumo iniciatyvinė grupė dėl šios informacijos išreikalavimo kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, nagrinėjantį ginčus dėl LRT eterio suteikimo Referendumo iniciatyvinei grupei.

O Tu, mokesčių mokėtojau, ar jau pasirašei už šią referendumo iniciatyvą?
Ar vis dar tiki LRT Tau skelbiama informacija?

Pasirašyti elektroniniu būdu - ČIA, lapuose - ČIA.
Finansinė parama Referendumui - ČIA


"Mūsų televizija" atnaujina parašų rinkimą Lietuvoje.
Mūsų TV, 2021.11.08 

 

 

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS 
KREIPIMASIS
info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt
TIK NEREIKIA MŪSŲ GĄSDINTI!
2021 m. lapkričio 8 d. Vilnius

 

2021 m. spalio 20 d. paaiškėjus, kad referendumo priešininkams nepavyks užspausti referendumo teisme, reikštis pradėjo juodųjų technologijų vykdytojai. Ne tik susireikšminę ar valdomi veikėjai interneto svetainėse. Anonimai telefonu pradėjo gąsdinti parašų rinkėjus, reikalaudami sunaikinti parašų lapus. 
Referendumo iniciatyvinė grupė teisiškai gina ir gins visus nukentėjusius, kaip drauge su Lietuvos visuomenės taryba gina ir 2021 m. rugpjūčio 10 d. nukentėjusius asmenis, kuriems be įrodymų ir be jokio pagrindo pareikšti įtarimai dėl nepadarytų nusikaltimų, uždrausta dalyvauti renginiuose.
Svarbiausia yra nesustoti, nes mūsų šalį užvaldžiusieji ir referendumo bijantieji supranta, kad šios įregistruotos referendumo iniciatyvos vykdymo, vietos, laiko ir agitacijos neriboja įstatymai, kad jos metu žmonės telkiasi, diskutuoja ir tampa pilietiškai aktyviais. Ne tik žodžiais, bet ir darbais, veiksmais. To valdantieji negali pakęsti. Nes mes paklūstame ne jiems, o tiesiogiai Konstitucijai ir teismo sprendimams dėl šios referendumo iniciatyvos. Mes parodėme, kad galima veikti ir be įstatymo, remiantis vien Konstitucija. 
Todėl valdančiųjų ir jų aptarnautojų pyktis mūsų atžvilgiu - jau nebetramdomas. 
Tęsiasi ir mūsų ginčai su VRK, taip pat ir teisme – dėl parašų rinkimo termino, LRT eterio, elektroninio pasirašymo, pasirašymo gyvenantiems užsienyje. 
Kaip mus valdantieji gali nepykti, jei nuoširdžiai ir kruopščiai referendumo iniciatyvą remiančių piliečių parašus renkanti vilnietė valytoja surinko ir referendumo iniciatyvinei grupei jau perdavė apie 800 piliečių parašų! Ji dirba be atlygio ir tuo nesigiria, nors pagal mums pateiktus parašus ji surinko keturis kartus daugiau nei viešai besireklamuojantis ir žiūrovų atlygio vis prašantis Vaidas Lekstutis. 

Kreipiamės į Lietuvos piliečius dėl svarbiausių referendumo iniciatyvos klausimų:
- ne tik pasirašykime už referendumo teisės atkūrimą, bet ir pradėkime patys rinkti parašus;
- paremkime šią iniciatyvą 3, 5, 7, 9, 12 eurų ar daugiau;
- parašus renkantieji reguliariai praneškite mums apie surinktus parašus ir jūsų gąsdintojus;
- siūlykite patalpas kiekviename mieste, miestelyje, kur žmonės galėtų ateiti pasirašyti, gauti parašų rinkimo lapus, diskutuoti.

Prisiminkime ir senąjį mūsų telkimosi šūkį – TIK NEREIKIA MŪSŲ GĄSDINTI!

Pasirašyti elektroniniu būdu - ČIA, lapuose - ČIA.
Finansinė parama Referendumui - ČIA


Lietuvos „antivakseriai“ putoja: mūsiškį išmetė iš bažnyčios!alfa.lt, 2021.11.05

Šunys loja, karavanas eina :) Parašai toliau renkami!


Šedbaras žada, kad Referendumo įstatymas Seimo salėje atsidurs kovąlrt.lt2021.11.04REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS

KOORDINATORIŲ

Nendrės Černiauskienės, Tauro Jakelaičio ir Zigmo Vaišvilos

 PRANEŠIMAS SPAUDAI
info@ltreferendumas.ltwww.ltreferendumas.lt
www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

DĖL BANDYMŲ STABDYTI REFERENDUMO INICIATYVĄ
2021 m. lapkričio 4 d. VilniusPo to, kai 2021 m. spalio 20 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutinai patvirtino, kad referendumo iniciatyva dėl referendumo kartėlės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų Lietuvoje vyks, netrukome sulaukti neteisminių bandymų stabdyti šią iniciatyvą. Kad išvengti žmonių klaidinimo, visų pirma, paaiškiname teisinę šios piliečių iniciatyvos pusę.
   

Ši 19 piliečių, kurių tarpe yra 5 Lietuvos Nepriklausombės Akto signatarai ir 1 Seimo narys, iniciatyva įregistruota 2021-06-29 VRK sprendimu Nr.Sp-170 (pridedame), dar galiojant 2021-12-20 redakcijos LR referendumo įstatymui. Pagal šį, iki 2021-07-01 galiojusį, įstatymą VRK įregistravo 3 šios iniciatyvinės grupės atstovus ir šios politinės kampanijos dalyvius koordinatoriais: Nendrę Černiauskienę, Taurą Jakelaitį ir Zigmą Vaišvilą (https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798). Jie atsakingi už šios iniciatyvos vykdymą, įskaitant ir parašų lapų surinkimą, galimą dingimą. Pagal nurodytą įstatymą ir VRK sprendimą niekas kitas negali priiminėti jokių sprendimų dėl šios politinės kampanijos vykdymo – nei rinkti įstatyme nenumatytus vadovus ar pavaduotojus, nei spręsti, ar grąžinti ar negrąžinti parašų lapus. Bet kokie kiti veiksmai, nenumatyti įstatyme, suteikia pretekstą skųsti šios iniciatyvos rezultatus ir žlugdyti iniciatyvą. Kažkam gali nepatikti mūsų, koordinatorių, vienintelių turinčių teisę atstovauti šią iniciatyvą, veiksmai ar sprendimai, tačiau teisiškai tai daryti galima tik skundžiant mūsų veiksmus VRK ir teismui, kreipiantis į referendumo iniciatyvinę grupę dėl mūsų pakeitimo kitais grupės nariais. Kitos išeities neturime ir mes, koordinatoriai. Vadovauti šiai iniciatyvai neturi teisės jokie kiti asmenys.  

Visa tai š.m. spalio 31 d. paaiškinome Vaidui Lekstučiui. Jis patvirtino, kad suprato. Tačiau kitą dieną, net nepaskambinęs mums, jis paskelbė, kad stabdo parašų rinkimą, kad neperduos mums lapų su surinktais piliečių parašais. Ne mes, bet įstatymas numato už tokius neteisėtus veiksmus atsakomybę. Jei mes nereikalausime iš V. Lekstučio laikytis įstatymo reikalavimų, tai tik mes būsime atsakingi už tai. V. Lekstutis pats nėra pasirašęs už parašų rinkimo lapų gavimą, tai padarė jo draugė. Iš 11 jų paimtų lapų mums grąžinti 4 lapai su piliečių parašais, surinktais V. Lekstučio kelionių po Žemaitiją metu. Dėkojame jiems už šį triūsą ir kviečiame V. Lekstutį surinkti visus jo skelbiamus 30 tūkst. piliečių parašų. Spalio 30 d. Raseiniuose jo draugei buvo išduoti papildomi lapai, todėl kviečiame juos abu atnaujinti parašų rinkimą.  

Dėl Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir šios referendumo iniciatyvinės grupės nario Audriaus Butkevičiaus. Jis yra šios referendumo iniciatyvinės grupės narys, pasirašantis ir įvairius kreipimusis, t.t. ir dėl policijos veiksmų bei neveikimo, trukdymų rinkti parašus ir tikrųjų 2021-08-10 d. riaušių prie Seimo kurstytojų nustatymo. Jo sūnus Vytenis savo iniciatyva pasisiūlė teikti liudytojo parodymus, filmuotą medžiagą ir fotografijas teisėsaugai dėl asmenų, kurie provokavo riaušes. Vytenis dėl to nesigyrė ir nesipuikavo. Tačiau tikros tiesos valdžiai nereikia. Šį policijos ir prokuratūros neveikimą mes, taip pat ir Audrius Butkevičius, apskundėme teismams.    

Tie, kurie nepatenkinti dar aktyvesniu Audriaus Butkevičiaus įsijungimu į šią veiklą, kodėl jūs iškart nekritikavote jo pasisakymų LRT eteryje? Jis ne tik įtikinamai ir aiškiai pasisakė, bet ir išsišaukė tuo valdžios ugnį  į save. Norėtume matyti daugiau drąsių žmonių Lietuvoje.  

Iš komentatorių, kurie nepatenkinti Vyteniu ir tik kaltina jį tuo, kad jis Audriaus Butkevičiaus sūnus, laukiame siūlymų, kad ir jų sūnūs, dukros ar jie patys prisijungtų ir nemokamai dirbtų bet kokį šios referendumo iniciatyvos įgyvendinimo darbą bet kuriame Lietuvos kampelyje ar užsienyje. Būsime dėkingi visiems prisijungusiems prie šios referendumo iniciatyvos, suprantantiems, kad tai yra mūsų visų bendras tikslas. Vien retų protestų nepakanka atvirai savavaldžiaujančiai valdžiai sutramdyti.  

Dėkojame ir Vaido Lekstučio draugu prisistačiusiam bei jam paantrinusiam Laurynui Ragelskiui, kuris www.ldiena.lt Audrių Butkevičių ir mus išvadino šiais žodžiais: šūdas, išgamos, šunsnukiai, sukčiai, išgamėlės, brudai, konjunktūrinės valdžiažmogių žiurkės, maitėdos, vagys ir banditai, kaka, lochai (Z. Vaišvilą - dar ir „subine signatariška“), pakurstė su mumis susidoroti: „sušaudyti, fiziškai sunaikinti“. Šis L. Ragelskio, dėl kurio nepagrįsto sulaikymo 2021-09-09 d. mes viešai kritikavome policiją, pykčio protrūkis patvirtina, kad bus dar ne vienas bandymas stabdyti šią referendumo iniciatyvą ir kad trukdytojams nesiseka – po šių provokacijų prie referendumo iniciatyvos prisijungė dar daugiau piliečių.    

Atsisakykime asmeniškumų, pykčių, nepagrįstų ir žeminančių pasisakymų, švieskime ir telkime žmones referendumui. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie supranta šios piliečių referendumo iniciatyvos svarbą, remia ir palaiko ją, aktyviai veikia.  

Pasirašymas elektroniniu būdu:  https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:  Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas.

SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.


Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų;    

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*  

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas.

Draudžiamos juridinių asmenų aukos!

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.


Radviliškyje oras netrukdė žmonėms rinktis pasirašyti. Referendumo turas per Lietuvą tęsiasi! 2021.11.03
REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt,
www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

Dėl V.Lekstučio lapkričio 1 d. pareiškimo

2021 m. lapkričio 2 d. Vilnius  


Visų Šventų dieną Vaidas Lekstutis paskelbė, kad stabdo pagal jo paskelbtą Mūsų TV išvažiuojamąjį parašų rinkimą miestuose dėl referendumo iniciatyvos kartėlės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų, kad jis nepardavinės referendumo, kad jis nepatenkintas tariamu referendumo valdžios išrinkimu, Audriumi Butkevičiumi, Zigmu Vaišvila ir Tauru Jakelaičiu. Mes nesiimame vertinti šio asmens tokio veiksmo priežasčių, jo gąsdinimų sunaikinti lapus su surinktais piliečių parašais. Z.Vaišvila ir kiti Referendumo iniciatyvinės grupės nariai bei koordinatoriai su V. Lekstučiu prieš tai išsiaiškino visus jam rūpėjusius klausimus. Tačiau jis nusprendė kelti reikalavimus Referendumo iniciatyvinei grupei. Nepaisant V.Lekstučio norų, Referendumo iniciatyvinės grupės narys A.Butkevičius turi teisę pasiūlyti aktyvinti veiklą, visose apskrityse surasti atsakingus už parašų rinkimą asmenis ir vietas, kuriose renkami parašai, dalinami parašų rinkimo lapais. Tai būtina ir dėl informacijos apie surinktus parašus gavimo paspartinimo. Tai pavesta sukurtam organizaciniam štabui.  

Ši iniciatyva ir referendumo likimo Lietuvoje klausimas nėra vieno asmens klausimas. Todėl tik įregistravus ją mes kvietėme į organizacinį štabą kuo daugiau asmenų ir organizacijų bei partijų atstovų. V.Lekstučio minėtą Susitelkimo branduolį taip pat inicijavo ne V.Lekstutis, bet Lietuvos visuomenės taryba.    

V.Lekstučiui, panorusiam skaičiuoti referendumui aukojamas lėšas, paaiškiname, kad su jomis jis galės susipažinti ir VRK interneto puslapyje. Taip, jų mažai, kol kas pakako tik vieno Referendumo laikraščio numeriui 25 000 tiražu išleisti. Tačiau mes neskaičiuojame V.Lekstučio iš žmonių gaunamos paramos lėšų. Tai – žmonių apsisprendimas ir jų valia. Ir niekas neprekiauja parašų rinkimu. Bent mums tai nėra žinoma.  

Ši 19 narių Referendumo iniciatyvinė grupė įregistruota 2021 m. birželio 29 d. VRK sprendimu Nr.Sp-170 pagal tuo metu galiojusį Referendumo įstatymą. Šią iniciatyvą Lietuvos visuomenės tarybai pasiūlė Žemės referendumo iniciatyvinės grupės narė Danutė Jasilionienė. Pagal įstatymą Referendumo iniciatyvinę grupę atstovauja koordinatoriai ir niekas kitas. Koordinatoriais VRK įregistravo Nendrę Černiauskienę, Taurą Jakelaitį ir Zigmą Vaišvilą. Todėl pagal įstatymą negali būti jokių kitų šios iniciatyvos valdymo organų, vadovų, viršininkų, nepaisant to, kas jų norėtų. Niekas niekam neturi teisės nurodinėti, kelti sąlygų, nes Referendumo iniciatyvinės grupės veiklą reglamentuoja įstatymas. Ir mes neleisime niekam pažeidinėti įstatymo, tuo labiau grasinti sunaikinti parašų lapus su piliečių parašais. Įstatymas  už tai nustato griežtą atsakomybę.  

Mes nenustebome, kad šis išpuolis nukreiptas, visų pirma, prieš koordinatorių Zigmą Vaišvilą, kuris šiuo metu gydomas po sudėtingos chirurginės operacijos ir kurio paruoštų dokumentų pagrindu Referendumo iniciatyvinė grupė Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme apgynė konstitucinę referendumo teisę, išsikovojo parašų lapų išdavimą ir LRT eterį. Referendumo teisės negina nei Seimas, nei Respublikos Prezidentas, dar š.m. birželio mėn. viešai atkreipęs dėmesį į tai, kad Seimui iki š.m. liepos 1 d. neįvykdžius 2020 m. liepos 30 d. LR Konstitucinio Teismo nutarimo dėl referendumo įstatymo, Lietuva liko be šio įstatymo.    

Po švenčių apie jungimąsi prie šios referendumo iniciatyvos, kuri yra visų Lietuvos žmonių konstitucinių teisių gynimo ir demokratijos ne deklaravimo, bet įgyvendinimo klausimas, jungiasi vis daugiau žmonių, partijų ir organizacijų. Jei V.Lekstutis nevažiuos savo paties paskelbtu maršrutu rinkti parašus už šį referendumą, tai jau kiti žmonės organizuojasi jį pakeisti. Tačiau tikimės, kad V.Lekstutis pats parodys supratingumą ir tęs pradėtą šiai referendumo iniciatyvai labai naudingą darbą.  

Po šio incidento atsiliepė labai daug žmonių iš Lietuvos ir užsienio, jie pasisiūlė talkinti referendumo iniciatyvai ir jau tai daro. Ačiū Jums ir visiems renkantiems piliečių parašus.     

Kviečiame jungtis prie iniciatyvos ir registruotis parašų rinkėjams kiekvienoje rinkimų apygardoje el. adresu info@ltreferendumas.lt.    

Šiandien svarbiausia susitelkti mums visiems, nepaisant pažiūrų ir nuomonių skirtumų, jei dar norime gelbėti padėtį šioje valstybėje. Referendumas – tai mūsų Konstitucijos ginamas Tautos įrankis. Todėl valdžia jo taip ir bijo. Nes teismas taip pat nutarė, kad gins šią piliečių teisę.  

Mieli žmonės, atsiprašome dėl šių nesusipratimų.      


Pasirašymas elektroniniu būdu - ČIA.    


Referendumo banko sąskaita:  Gavėjas: Referendumas, Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174, mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas. 

SVARBU!!!
Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui.
 

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; 

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.* 

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. 

Draudžiamos juridinių asmenų aukos! 

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.  

Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt, info@ltreferendumas.lt


Referendumo turą per Lietuvą perima Šiaulių rinkėjai. Savaitės grafikas galioja! 2021.11.01 

REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI 

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt

VRK jau skelbia apie referendumą 
2021 m. spalio 31 d. Vilnius


2021 m. spalio 26 d. Referendumo iniciatyvinė grupė dėl referendumo iniciatyvos kartėlės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų kreipėsi į LR Vyriausiąją rinkimų komisiją dėl akivaizdžių kliūčių žmonėms pasirašyti elektroniniu būdu už šią referendumo iniciatyvą, pareikalavo pašalinti nurodytas kliūtis, pateikti informaciją apie pašalintus ar galimai atšauktus parašus. Be kitų reikalavimų buvo pateiktas ir reikalavimas www.vrk.lt pagrindiniame puslapyje skelbti šią referendumo iniciatyvą ir pateikti nuorodą į elektroninį pasirašymą dėl šios iniciatyvos rėmimo.  Bent jau 2021 m.spalio 31 d. www.vrk.lt pagrindiniame puslapyje atsirado ši informacija su aktyviomis nuorodomis:


  1. Privalomojo referendumo (iniciatyvinė grupė registruota 2021-06-29) politinė kampanija (renkami parašai) – su nuorodomis į teisinius, finansinius, kitus iniciatyvos oficialius dokumentus, LRT laidas
  2. Pasirašyti už vykstančią referendumo iniciatyvą – tiesoginis prisijungimas prie pasirašymo už šią referendumo iniciatyvą elektroniniu būdu:  

  https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798  

Žingsnis po žingsnio einame pirmyn.  Būkime visi neabejingi ir aktyvūs. Kalbėkimės, tarkimės, diskutuokime.  Būkime Lietuvos Respublikos piliečiais!  Tęskime pasirašymą dėl referendumo!  Tai – mūsų visų kova dėl mūsų išlikimo.  

Pasirašymas elektroniniu būdu:

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita:  

Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas SVARBU!!!  

Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. 

Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; 

Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų.*

* Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs 2020 m. turtą ir pajamas. Draudžiamos juridinių asmenų aukos!  

Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą.  


Išsami informacija: www.ltreferendumas.lt, info@ltreferendumas.lt, www.lietuvosvisuomenestaryba.lt


"100 tūkstančių referendumo" atstovai kalbėjo per LRT Televiziją:
2021.10.22


Kretinga ir Skuodas kiečiausi miestai:
Mūsų TV, tel.+370 619 10506, 2021.10.21REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.ltwww.ltreferendumas.lt

Referendumo teisė apginta, iniciatyvoms trukdoma

2021 m. spalio 20 d. Vilnius

 

2021 m. spalio 20 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė sprendimą byloje, kurioje  2021 m. liepos 14 d. sprendimu šis teismas buvo įpareigojęs VRK išduoti Referendumo iniciatyvinei grupei parašų lapus iniciatyvai dėl referendumo iniciatyvos kartėlės sumažinimo iki 100000 piliečių parašų, suteikti elektroninę prieigą šiam pasirašymui, o parašų rinkimui nustatė 6 mėnesių terminą. Byla buvo atnaujinta šio teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus 2021 m. liepos 19 d. teikimu.

Atnaujintoje byloje teismas 2021 m. liepos 14 d. sprendimo nepakeitė, dar kartą konstatavo, kad ši piliečių konstitucinė teisė turi būti ginama, o VRK turi ją įgyvendinti, ir paaiškino, kad negalima remtis Seime įregistruotu įstatymo projektu. Tad referendumo iniciatyva apginta! Tęsiame parašų rinkimą!

Tačiau teismas atnaujintoje byloje nepasisakė dėl Referendumo iniciatyvinės grupės prašymo dėl VRK trukdymo gauti LRT eterį šios referendumo iniciatyvos pristatymui 6 mėnesių parašų rinkimo terminą skaičiuoti nuo šio naujo teismo sprendimo paskelbimo, t.y. nuo šios dienos. Dėl to bus teikiamas prašymas teismui priimti papildomą sprendimą, nes teismas dėl šio reikalavimo nepasisakė.

2021 m. spalio 20 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo Referendumo iniciatyvinės grupės skundą dėl 2021 m. rugsėjo 16 d. VRK sprendimo šios referendumo iniciatyvos pristatymui suteikti tik  valandą LRT eterio radijo ir televizijos laidose. Referendumo iniciatyvinė grupė prašo savaitinių laidų po 15 min. žiūromiausiu LRT Televizijos ir labiausiai klausomu LRT Radijo laiku.

Bylos nagrinėjimo metu LRT stengėsi nuslėpti populiariausią laidų laiką, o VRK teigė, kad priimdama tokį sprendimą rėmėsi buvusia praktika. Tačiau Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė atkreipė teismo dėmesį į tai, kad visų iki šiol buvusių rinkimų ir referendumų iniciatyvų atvejais šių politinių kampanijų dalyviams net nereikėdavo kreiptis į VRK dėl LRT eterio suteikimo. VRK darė tai pati. Tokio VRK neveikimo nebuvo jokių Respublikos Prezidento, Seimo narių ar kitų rinkimų, referendumų metu!

Teismas sprendimą dėl LRT eterio suteikimo skelbs 2021 m. lapkričio 18 d.

Š.m. spalio 22 d. 17.25–17.55 val. LRT televizija transliuos specialią laidą, skirtą Referendumo iniciatyvos keisti Konstitucijos 9 ir 147 straipsnius pristatymui. Tai vyks pagal šiuo metu galiojančias VRK šiai referendumo iniciatyvai patvirtintas taisykles. Jos taip pat apskųstos teismui, byla dėl jų bus nagrinėjama š.m. spalio 27 d. Šį kuklų LRT eterį referendumo iniciatyvai pristatyti VRK suteikė vykdant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. rugsėjo 9 d. sprendimą.

Tad, gerbiami Lietuvos piliečiai, nelūkuriuokime – tarkimės ir tęskime pasirašymą dėl referendumo!

Pasirašyti galima e-būdu (instrukcija čia) arba lapuose.


"100 tūkstančių referendumo" iniciatyvinės grupės nariai kalbėjo per LRT Radiją: 2021.10.18REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt 

Speciali LRT Radijo laida referendumo iniciatyvos pristatymui

2021 m. spalio 16 d. Vilnius

2021 m. spalio 18 d. 9.05–9.35 val. LRT radijas transliuos specialią laidą, skirtą Referendumo iniciatyvos keisti Konstitucijos 9 ir 147 straipsnius pristatymui. Kad referendumui paskelbti užtektų 100000 piliečių valios. Laidoje dalyvaus Referendumo iniciatyvinės grupės nariai Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Audrius Butkevičius ir Eimantas Grakauskas, koordinatorė teisės dr. Nendrė Černiauskienė. Laidos vedėjas – LRT laidos „Aktualijų studija“ vedėjas Mindaugas Jackevičius.

Tik vykdydama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. rugsėjo 9 d. sprendimą, VRK mums suteikė LRT eterį šios piliečių iniciatyvos pristatymui – vos po 0,5 val. radijo ir televizijos laidose, ir tik įpusėjus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. liepos 14 d. sprendimu nustatytam šios iniciatyvos parašų rinkimo 6 mėnesių laikui.

VRK nustatytos taisyklės iš šios iniciatyvos pristatymui skirtų po 0,5 val. LRT Radijo ir TV laiko dar po 5 min. skiriamos LRT pranešėjams, o nenurodyto dydžio laikas – LRT anonsams skelbti ir LRT vedėjo klausimams užduoti bei mums į šiuos klausimus atsakyti. Tad 2021 m. spalio 18 d. 9.05 val. LRT radijo laida žada būti dinamiška ir patraukli.

Mūsų skundai dėl šio akivaizdžiai nepakankamo LRT eterio laiko skyrimo vis dar teismo neišnagrinėti.

Įdomus sutapimas – spalio 18 diena yra Vytauto Landsbergio gimtadienis. To paties Vytauto Landsbergio, kuris Žemės referendumo iniciatorius išvadino kurdupeliais, vaikų darželiais, refrendūmininkais, Maskvos tarnais. Šio politinio veikėjo pasekėjas Andrius Tapinas Žemės referendumo balsavimo biuletenį laidojo žemėje. Kita Vytauto Landsbergio pasekėja Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen iki šiol neįvykdė pareigos artimiausiame plenariniame Seimo posėdyje paskelbti apie 2021  m. birželio 29 d. įregistruotą šią referendumo iniciatyvą.

Tačiau visos šios jungtinės pajėgos nepalaidojo referendumo teisės!

Lietuvos Respublikos Konstitucija suteikia piliečiams teisę inicijuoti referendumą ir ją gina. Šiemet tai patvirtino ir šią piliečių teisę jau dvejose bylose apgynė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.

Tad, gerbiami Lietuvos piliečiai, nelūkuriuokime – tarkimės ir tęskime pasirašymą dėl referendumo!

Pasirašyti galima e-būdu (instrukcija čia) arba lapuose.


"Mūsų televizija" keliauja po Lietuvą. Akmenė, 2021.10.15
Mūsų TV


Išleistas Referendumo laikraštis! 2021.10.08

"Mūsų televizija" pradeda turus po Lietuvą rinkti parašų dėl "100 tūkstančių referendumo"

Mūsų TV


Savaitgalį Raseiniuose vyko jau 6-asis iniciatyvinės grupės „100 tūkstančių referendumui“ susitikimas, 2021.10.10
Raseinių NaujienosKaip renkami parašai už referendumą ir kodėl valdantieji jo taip bijo?
"Proto balsas" informacija 2021.10.07

Danutė Jasilionienė pasidalino mintimis dėl Referendumo
"PressJazz TV" 2021.10.05

Valstybinis transliuotojas informavo apie privalomąjį referendumą 
ekspertai.eu, 2021 10 03

Zigmas Vaišvila. Kodėl referendumas?

Tik taip galime sustabdyti savavaldžiaujančią valdžią, atvirai spjovusią į Lietuvos Respublikos piliečius ir besityčiojančią iš mūsų – išsirinkote, tai laukite kitų rinkimų! Nelauksime! Įstatymus priiminės ir Tauta, kuriai tokią teisę suteikia 1992 m. spalio 25 d. priimta mūsų Konstitucija. Neįmanoma suskaičiuoti nesąmoningus valdžios sprendimus, todėl susitelkime ir sumažinkime referendumo iniciatyvos kartelę nuo 300000 iki 100000 piliečių parašų. Todėl valdžia mūsų ir bijo!

Valdžios malonės nelaukėme ir prieš 1990 m. vasario 24 d. rinkimus į XII-ojo šaukimo Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą, 1990 m. kovo 11 d. atkūrusią Lietuvos Nepriklausomybę. Priėmus 1989 m. lapkričio 3 d. Lietuvos TSR referendumo įstatymą, Lietuvos demokratų partija iškart pradėjo rinkti gyventojų parašus dėl referendumo dėl Tarybinės armijos karių teisės dalyvauti rinkimuose atėmimo. Šią iniciatyvą parėmus Lietuvos Persivarkymo Sąjūdžiui, buvo surinkta 422111 piliečių parašų. Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas nepripažino net 296783 parašų. Pašalinę „trūkumus“ privertėme tarybų valdžią ir be referendumo išspręsti šį klausimą.

Valdžios monopolį prarandanti Komunistų partija siūlė keisti Lietuvos TSR Konstituciją ir 1990 m. vasario 24 d. rinkimuose tiesiogiai rinkti Lietuvos TSR Prezidentą, tikėdamasi, kad Algirdo Brazausko populiarumas padės komunistams. Šį užsidegimą sustabdė daugelio žmonių remiamas Sąjūdis – tuometinis Lietuvos TSR AT Prezidiumo pirmininkas Vytautas Astrauskas tarė: „Kol gajūs autoritarizmo įpročiai, vieno asmens rankose sukaupti valdžią būtų gana problemiška ir neatsargu.“ Paaiškėjo, kad ir A. M. Brazauskas nebebuvo visagalis Tarybų Lietuvoje!

1991 m. vasario 9 d. plebiscite dalyvavo 84,74% visų Lietuvos piliečių, kurių 90,24% balsavo už nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką. Šis teisės aktas tebegalioja!

1991 m. diskusijose dėl būsimos Konstitucijos susiskaldžius Aukščiausiajai Tarybai, ieškant išeities iš padėties, į būsimus Respublikos Prezidentus siūlytas poetas ir sąjūdietis Justinas Marcinkevičius. Su tuo negalėjo susitaikyti Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, puoselėjęs viltį tapti dideles galias turinčiu Lietuvos Prezidentu. Tačiau Tauta 1992 m. gegužės 23 d. referendume (69,27% iš dalyvavusių 59,18% piliečių) pasisakė prieš stipraus Respublikos Prezidento institucijos atkūrimą.

Aukščiausiosios Tarybos paruoštą kompromisinį Lietuvos Respublikos Konstitucijos projektą Tauta priėmė 1992 m. spalio 25 d. referendume – 90,67% iš dalyvavusių 76,05% piliečių.

Nebijojome tarybų valdžios, Algirdo Brazausko, Vytauto Landsbergio. Tad kodėl šiandien bijome šios „savo“ apgailėtinos valdžios? Gi turime galingą įrankį – referendumą!

Mus nori įtikinti, kad nieko nepakeisime. Tačiau tai – tik valdžios noras mus įtikinti to nedaryti. Jei valdžia to nebijotų, nedarytų kliūčių “tokio nekalto” referendumo iniciatyvai. Parašų rinkimo lapus VRK mums išdavė tik teismo sprendimu, o LRT eterį nutarė mums suteikti tik po 3 mėnesių nuo šios referendumo iniciatyvos įregistravimo 2021 m. birželio 29 d.

1991 m. ištarti Justino Marcinkevičiaus žodžiai jo interviu Linui Medeliui[1], poetą ir politiką pristačiusiam kaip gilaus filosofinio mąstymo žmogų, regėjusį ir mūsų dabartį: „Iš tikrųjų, mes jau nepajėgiam, nemokam nekalbėti apie politiką. Toks metas. Esam jos persmelkti ir mes, ir mūsų gyvenimas. Klausdamas jūsų „kaip gyvenate?“, faktiškai aš užduosiu Jums politinį klausimą. Džiaugiamės visuomenės politiniu aktyvumu. Taip, tai iš tikrųjų didelė paspirtis nepriklausomybės kelyje. Būtume dar stipresni ir tikresni, jei tas mūsų aktyvumas būtų šviesesnis ir kultūringesnis.“

Zigmas Vaišvila, 2021.09.30

[1]     Medelis Linas, pokalbis su Justinu Marcinkevičiumi. Vilniaus laikraštis, 1991-09, Nr. 31 (44).

Konferencija, skirta Pranciškaus Alfredo Šliužo atminimui
Kazimieras Juraitis, 2021 09 25

2021 m. rugsėjo 17 dienos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Referendumo iniciatyvinės grupės narių spaudos konferencija Seime „Policija be motyvų atsisako tirti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų – Referendumo iniciatyvinės grupės narių pareiškimus dėl tikrųjų 2021 m. rugpjūčio 10 d.  įvykių kurstytojų nusikalstamų veikų“:


REFERENDUMO INICIATYVINIŲ GRUPIŲ

PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.ltwww.ltreferendumas.lt

Dar vienas teismo įvartis į vartus referendumo priešininkams

2021 m. rugsėjo 09 d. Vilnius


Š.m. rugsėjo 9 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) tenkino Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės skundą ir įpareigojo Lietuvos Respublikos Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK) išnagrinėti Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės prašymą dėl LRT eterio suteikimo iš esmės ir priimti sprendimą. Šia iniciatyva siekiama referendumo paskelbimo dėl referendumo inicijavimo kartelės sumažinimo nuo 300000 iki 100 000 piliečių parašų. VRK vilkino sprendimo priėmimą, tikėdamasi, kad pagal LVAT pirmininko Gintaro Kryževičiaus teikimą atnaujinus administracinę bylą, kurioje LVAT š.m. liepos 14 d. sprendimu įpareigojo VRK išduoti parašų rinkimo lapus ir suteikti prieigą elektroniniam pasirašymui, bus sulaukta kitokio teismo sprendimo. Parašų rinkimas vyksta nuo š.m. liepos 21 d.  Tačiau š.m. rugsėjo 9 d. sprendimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dar kartą nurodė, kad š.m. birželio 29 d. VRK įregistravus šią Piliečių referendumo inicityvinę grupę buvo sukeltos teisinės pasekmės. Nors nebuvo įvykdytas Konstitucinio Teismo nutarimo tikslas, kad Seimas priimtų konstitucinį referendumo įstatymą, tačiau susidariusią teisės spragą konkrečiai situacijai spręsti ir siekiant apginti pareiškėjos konstitucines teises ir užtikrinti, kad referendumai vyktų vadovaujantis Konstitucijoje ir įstatymuose įtvirtintais demokratinių rinkimų principais, kaip ir 2021-07-14 LVAT sprendime, nutarė tiesiogiai taikyti Konstituciją. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatyme nors ir nėra nustatyti terminai, tačiau VRK nesuteikta teisė taikyti viešojo administravimo įstatymą, kuriuo VRK rėmėsi vilkindama priimti prašomą sprendimą. Nesant šiuo atveju specialaus reglamentavimo dėl analogiškų prašymų, kokį pateikė Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė, ir atsižvelgiant į tai, kad 2021-07-14 sprendime LVAT nustatė pakankamai trumpą 6 mėnesių terminą šios iniciatyvos įgyvendinimui, teismas 2021-09-09 sprendimu konstatavo, kad VRK elgesys neatitinka gero administravimo, procedūros efektyvumo, asmens laisvių teisių prioriteto principų. Dėl to teismas ir panaikino VRK protokolinį sprendimą nepriimti sprendimo dėl prašymo suteikti LRT eterį ir įpareigojo VRK tokį sprendimą priimti.  Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė sveikina LVAT teisėjus Arūną Dirvoną, Stasį Gagį ir Dalią Višinskienę dėl dar vieno principingo teismo sprendimo, kuriuo apgintos piliečių konstitucinės teisės, priėmimo. Dabartiniame Vyriausybės ir Seimo, teisėsaugos kasdieniame įstatymų ir Konstitucijos pažeidimų fone tai yra išskirtinės svarbos įvykis. 2021-09-09 LVAT sprendimas apsunkina ir, pagrįstai manome, daro neįmanomu 2021-07-14 LVAT sprendimo panaikinimą, kurio siekia šio teismo pirmininkas G. Kryževičius  savo 2021-07-19 teikimu dėl bylos atnaujinimo.  Mūšis dėl referendumo iniciatyvos konstitucinės teisės apgynimo tampa vienu svarbiausiu įvykių kovoje su Konstituciją kasdien pažeidžiančia Lietuvos valdžia, kurios baimė, kad Tauta gali pradėti valdyti šalį tiesiogiai, tapo milžiniška. Todėl būkime Lietuvos Respublikos piliečiais – aktyviai pasirašinėkime ir agituokime už Tautos teisę valdyti mūsų valstybę tiesiogiai.

Balsavimas elektroniniu būdu: https://www.rinkejopuslapis.lt/naujienos/-/naujiena/42588

Iniciatyvos rėmimas lėšomis - Gavėjas: Referendumas, bankas:  AB SEB BANKAS, a/s   LT13 7044 0901 0212 9174, mokėjimo paskirtis: AUKA referendumui ir asmens kodas, (be specialių sąlygų viena vieno fizinio asmens auka iki 12 Eur).  

Referendumas svarbiausia!
Būkime vieningi, 2021.08.29

1655 08 08 mūšio prie Žaliojo tilto Vilniuje minėjimas
Kazimieras Juraitis, 2021.08.08

Visuomenininkų susitelkimas Šiauliuose
Būkime vieningi, 2021.08.01


REFERENDUMŲ INICIATYVINIŲ GRUPIŲ
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Teismo sprendimas – konstitucinė referendumo teisė Lietuvoje galioja!

2021 m. liepos 15 d. Vilnius

Š.m. liepos 14 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paskelbė sprendimą dėl Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės skundo dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo stabdyti bet kokias, net jau pradėtas referendumo iniciatyvas. Šį VRK sprendimą teismas panaikino ir įpareigojo VRK išduoti parašų rinkimo lapus ir sukurti iniciatyvinei grupei prieigą dėl elektroninio parašų rinkimo už referendumą dėl referendumo kartėlės sumažinimo nuo 300000 iki 100000 piliečių parašų.

Tad teismo sprendimu išsaugota konstitucinė piliečių teisė į referendumą ir jo iniciatyvą. Teismas patvirtino, kad ši konstitucinė piliečių teisė neturi būti pažeista. Šis neskundžiamas teismo sprendimas privalo būti vykdomas. Tačiau teismas neišaiškino, kokia referendumo įstatymo redakcija galioja nuo š.m. liepos 1 d., ar jokia negalioja.

VRK jau patvirtino, kad š.m. liepos 21 d. 14 val. išduos lapus parašams rinkti ir suteiks prieigą elektroniškai pasirašyti dėl šios referendumo iniciatyvos.

Tačiau negalime sustoti. Seimas ir Vyriausybė nepaliauja ignoruoti Tautą ir stebinti vis naujais šokiruojančiais sprendimais. Tačiau valdžia turi įsisąmoninti, kad įstatymus Lietuvoje priiminėja ne tik Seimas, bet ir Tauta, balsuodama referendume.

Iki š.m. liepos 1 d. nepavyko įteisinti referendumo iniciatyvos dėl konstitucinio įstatymo dėl Seimo rinkimų. Todėl paruošta nauja referendumo iniciatyva dėl Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių pakeitimo, nustatant, kad Seimo nariai renkami tik vienmandatinėse apygardose. Šiuo įstatymu būtų skelbiami ir pirmalaikiai Seimo rinkimai, nes nuo 1996 m. vykstantys Seimo rinkimai dėl jų vykdymo daugiamandatėje ir vienmandatėse apygardose pažeidžia Konstitucijos 55 straipsnio reikalavimą dėl lygios rinkimų teisės.

Kviečiame piliečius ir organizacijas aktyviai dalyvauti ne tik renkant parašus už referendumą dėl referendumo kartėlės sumažinimo nuo 300000 iki 100000 piliečių parašų, bet ir drauge pradėti referendumo iniciatyvą dėl Seimo rinkimų tik vienmandatėse apygardose ir dėl pirmalaikių Seimo rinkimų.

Tai mūsų bendras tikslas, nes neturime tarpusavyje dalintis valdžios mums kuriamomis bėdomis. Mes turime keisti valdžią, jei ji veikia prieš Tautą, ir patys priiminėti įstatymus referendumuose.

LVAT sprendimas


2021 m. birželio 30 d. 10.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir referendumų iniciatyvinių grupių narių spaudos konferencija Seime „VRK sprendimai dėl referendumų“

Spaudos konferencijoje dalyvauja dviejų referendumo iniciatyvinių grupių atstovai

Š.m. birželio 29 dieną Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) svarsto š.m. birželio 15 dieną pateiktas dvi referendumų iniciatyvas. Abi referendumų iniciatyvinės grupės kreipėsi į VRK paskutiniąją dieną, kada VRK pagal šiuo metu galiojantį Referendumo įstatymą per 15 dienų, t.y.  dar iki liepos 1 dienos privalės priimti sprendimą dėl šių dviejų referendumo grupių įregistravimo.

Pagal Konstitucinio Teismo 2020-07-31 dienos sprendimą nuo š.m. liepos 1 dienos netenka galios paskutinysis 2018 m. gruodžio 20 dienos redakcijos Referendumo įstatymas, nes Seimas šį įstatymą priėmė ne kaip konstitucinį įstatymą.

Pirmoji referendumo iniciatyva – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių keitimas dėl 300000 rinkėjų parašų skaičiaus referendumui paskelbti sumažinimo iki 100000.

Ši iniciatyva buvo viena iš 2014 m. birželio 29 dienos vykusio Žemės referendumo iniciatyvų.

Antroji referendumo iniciatyva – siūlymas priimti konstitucinį įstatymą dėl Seimo rinkimų, kad užtikrinti Konstitucijos 55 straipsnio reikalavimą dėl lygios rinkimų teisės. Ši teisė pažeidžiama nuo antrojo Seimo išrinkimo 1996 metais po Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo 1990 metų kovo 11 dieną. Mišri rinkimų sistema (vienmandatės ir daugiamandatė rinkimų apygardos) neužtikrina 1992 metų spalio 25 dienos referendume priimtos Konstitucijos 55 straipsnio šio reikalavimo.

Todėl Seimo rinkimus siūloma organizuoti tik 141 vienmandatėje apygardoje.

Po šio konstitucinio įstatymo priėmimo būtų skelbiami pirmalaikiai Seimo rinkimai pagal pakeistą rinkimų sistemą.