ltreferendumas.lt

Viskas įmanoma tik reikia siekti užsibrėžto tikslo

Tautos atstovai susirinko pagerbti apgintą tautos teisę į referendumą - tautos svarbius klausimus spręsti kartu. 2021m. liepos 14 dieną Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apgynė Lietuvos piliečių konstitucinę teisę į referendumą, Seimui piktybiškai palikus Tautą be referendumo įstatymo. Tačiau piliečiai tuo nepasinaudojo. Dėl nežinios ar pasimetimo, suklaidinimo ar nevilties. 2021m. liepos 14 d. teismas savo sprendimu patvirtino tautos teisę turėti referendumą net jei nėra referendumo įstatymo. TV ETERIS, 2022.05.31


2022 m. gegužės 13 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriaus Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje. VIII dalis – Piliečių referendumo teisės likimas Lietuvoje“


2022 m. balandžio 20 d. baigėsi teismo nustatytas laikas Lietuvos Respublikos piliečiams pasirašyti už Piliečių referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo (referendumo iniciatyvos sumažinimo iki 100000 piliečių parašų refrendumui inicijuoti). Tačiau teisme tęsiasi ginčai dėl šios referendumo iniciatyvos likimo.
2022 m. gegužės 12 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbs sprendimą dėl ginčo, ar Piliečių referendumo iniciatyva dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo privalėjo būti stabdoma dėl nepaparastosios padėties Lietuvoje paskelbimo 2022 m. vasario 24 d. LR Konstitucijos 147 str. draudžia keisti Konstituciją nepaprastosios padėties metu.
Esminis klausimas Lietuvos Respublikos piliečiams tebėra šis – ar mums tikrai rūpi mūsų konstitucinės teisės, ar mes tikrai patenkinti tuo, kas vyksta Lietuvoje?
PILIEČIŲ REFERENDUMO INICIATYVINĖS GRUPĖS
PRANEŠIMAS SPAUDAI

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt
KOVA UŽ REFERENDUMĄ TĘSIASI
2022 m. balandžio 29 d. Vilnius


Teisme tęsiasi ginčai dėl teismo sprendimu vykdomos Piliečių referendumo iniciatyvos dėl LR Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nagrinėjimui Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės skundus prieš LR VRK dėl to, kad LR VRK atsisakė stabdyti šią referendumo iniciatyvą nepaprastosios padėties metu, taip pat dėl šios referendumo iniciatyvos pabaigimo 2022 m. balandžio 20 d.

LR Konstitucijos 147 straipsnis nepaprastosios padėties metu draudžia keisti Konstituciją, o piliečių parašų rinkimas dėl tokio Konstitucijos keitimo yra tik pirmasis šios politinės kampanijos etapas, todėl 2022 m. vasario 24 d. Lietuvoje paskelbus nepaprastąją padėtį, ši politinė kampanija (referendumo iniciatyva) negalėjo būti vykdoma ir turėjo būti sustabdyta kol tęsis nepaprastoji padėtis.

LR VRK neturėjo teisės priimti ir 2022 m. balandžio 21 d. sprendimo baigti šią referendumo iniciatyvą ne tik dėl nepaprastosios padėties, bet ir dėl to, kad dalis piliečių parašų rinkimo lapų 2022 m. balandžio 20 d. buvo išsiųsti LR Vyriausiajai rinkimų komisijai registruotomis siuntomis. Tokią teisę asmenims suteikia LR Civilinis kodeksas, tai pripažino ir pati LR VRK.

Dvigubus standartus dėl Konstitucijos keitimo ir referendumo iniciatyvos atvirai demonstruoja LR Seimas, pratęsęs nepaprastąją padėtį po kelių dienų pertraukos, kurios metu pakeitė LR Konstituciją savo nuožiūra – tiesioginiams merų rinkimams įteisinti ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimui dėl Prezidento R. Pakso įvykdyti. Tokiu būdu karo Ukrainoje įkarštyje nepaprastosios padėties Lietuvojetai skelbimas, tai „pertraukos“ darymas savo poreikiams, tai vėl atnaujinimas – visa tai patvirtina Lietuvą valdančiųjų nesąžiningumą ir savanaudiška piktnaudžiavimą savo įgaliojimais.
Apsimestiniu karo Ukrainoje pretekstu LR Seimas dvigubus standartus demonstruoja ir dėl referendumų  - tam, kad imigrantams iš Ukrainos būtų galimybė suteikti ir Lietuvos pilietybę, LR Seimas paskelbė, kad priiminės nutarimą dėl referendumo skelbimo dėl dvigubos pilietybės 2024 m. drauge su Respublikos Prezidento rinkimais.

LR Seimas įsidrąsino, matydamas Lietuvos piliečių abejingumą konstitucinei Lietuvos piliečių teisei į referendumo iniciatyvą, kurią apgynėme teise. Tačiau besąlyginis ir aklas Lietuvos piliečių nuolankumas sudaro puikias sąlygas Lietuvą valdančiųjų savavldžiavimui.

Lietuvos piliečiai, kokio sukrėtimo turime dar turėtumėte sulaukti, kad atsitokėtume?2022 m. balandžio 22 d. 11.30 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės koordinatoriaus Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje. VII dalis – Pilietiškumo likimas Lietuvoje“


Spaudos konferencijoje dalyvauja Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės (PRIG) nariai Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai Bronislovas Genzelis, Egidijus Klumbys, Eimantas Grakauskas ir Audrius Butkevičius, PRIG koordinatoriai Nendrė Černiauskienė ir Tauras Jakelaitis, kiti PRIG nariai: buvęs LR Seimo narys Audrius Nakas, Aušra Blažėnienė, Janina Dovydaitienė, Danutė Jasilionienė, Kęstutis Krikštaponis, Stanislav Ladinskij, Aldas Mačiulis, Vilmantas Povilaitis, Vida Stankūnienė, Danguolė Tautvydienė, Daiva Šeškauskaitė


2022 m. balandžio 20 d. baigėsi teismo nustatytas laikas Lietuvos Respublikos piliečiams pasirašyti už Piliečių referendumo iniciatyvą dėl Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo (referendumo iniciatyvos sumažinimo iki 100000 piliečių parašų refrendumui inicijuoti).

Lietuvos vyriausiame administraciniame teisme dar tęsiasi ginčai dėl šios referendumo iniciatyvos likimo.

Tačiau esminis klausimas Lietuvos Respublikos piliečiams yra šis – ar mums tikrai rūpi mūsų konstitucinės teisės, ar mes tikrai patenkinti tuo, kas vyksta Lietuvoje?2022 m. balandžio 06 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės (PRIG) koordinatoriaus Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje. VI dalis – referendumo iniciatyva nepaprastosios padėties sąlygomis“
LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮSTATYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS
9 STRAIPSNIO IR 147 STRAIPSNIO PAKEITIMŲ


1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio pakeitimas
Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 straipsnio trečią dalį ir išdėstyti ją taip: „Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.“

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pakeitimas
Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 147 straipsnio pirmą dalį ir išdėstyti ją taip: „Sumanymą keisti ar papildyti Lietuvos Respublikos Konstituciją turi teisę pateikti Seimui ne mažesnė kaip 1/4 visų Seimo narių grupė arba ne mažiau kaip 100 tūkstančių rinkėjų.“ *

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
Vilnius, 2022 m. ________________ d.

*Dabartinė Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių redakcija

Piliečių referendumo iniciatyvinė grupė2022 m. vasario 25 d. 11.00 val. Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės (PRIG) narių Lietuvos Respublikos Seimo nario Valdemaro Valkiūno, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir PRIG koordinatoriaus Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje. V dalis – priėjome kritišką ribą“Vasario 21 d. tiesiogiai per LRT Radiją kalbėjo Referendumo iniciatyvinės grupės nariai Zigmas Vaišvila ir Aušra Blažėnienė bei verslininkas, respublikonas Valdemaras Jacikas: 


Vasario 17 d.  tiesiogiai per LRT televiziją kalbėjo Referendumo iniciatyvinės grupės nariai Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas:
2022 m. vasario 11 d. 11.00 val. Piliečių referendumo iniciatyvinės grupės (PRIG) narių Lietuvos Respublikos Seimo nario Valdemaro Valkiūno ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro ir PRIG koordinatoriaus Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje. IV dalis“

Atsiprašome svetainės lankytojų. Dėl specialių blokavimo priemonių iš Seimo pusės mes negalime normaliai transliuoti šios spaudos konferencijos. Ji matosi tik per tiesioginę nuorodą https://www.youtube.com/watch?v=qsXlEaZnW7k


2022 m. sausio 27 d. 09.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Piliečių
referendumo iniciatyvinės grupės spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje III dalis“2022 m. sausio 21 d. 11.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Piliečių
referendumo iniciatyvinės grupės spaudos konferencija Seime „Referendumo likimas Lietuvoje I dalis“


Referendumo iniciatyvinės grupės narys B.Genzelis Visagino TV ragina pasirašyti už "100 tūkstančių referendumą" (lietuvių k.): 


"100 tūkstančių referendumo" sumanytojų kreipimasis į visuomenę ir bendražygius 


Referendumo iniciatyvinės grupės atstovai - LRT Televizijoje ir Radijuje 2021m. spalio mėn.:Ar pritariate, kad reikalingas referendumas?

  Taip   Ne

Ar pritariate, kad užtenka 100 tūkstančių piliečių parašų inicijuoti referendumui?

  Taip   Ne


Dėmesio, dėmesio!


Nuo š.m. kovo 29 d. gyvi pokalbiai referendumo klausimais tik kiekvieną antradienį nuo 20 val.


Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/84545725237?pwd=aUduOUpxOVlGV3liVEw0bW1pdmhwUT09 

 

Susitikimo ID 845 4572 5237  Slaptažodis 792383   

Pagalba prisijungiant,  Alfonsas +370 621 33119

 Dvi naujos Referendumo iniciatyvos - Pateiktos VRK 2021.10.22, 2021.11.11-ą VRK posėdyje (žr. nuo 16 min.) atmestos, skundai jau pateikti teismui, išnagrinėti bus š.m. lapkričio 30-tą.

1. Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų, LVAT 2021.12.02-os sprendimu atmesta

Šią piliečių referendumo iniciatyvą teikiame, neigiamai vertindami Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės darbą, Lietuvos Respublikos Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų priėmimą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais, atsižvelgdami į administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 priimtą 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą ir administracinėje byloje Nr.R-17-261/2021 priimtą 2021-10-11 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriais nustatyta, kad konstitucinė piliečių teisė inicijuoti referendumą ginama ir nuo 2021 m. liepos 1 dienos, t.y. Seimui nepriėmus konstitucinio referendumo įstatymo.

 

Teikiame šį prašymą įregistruoti piliečių referendumo iniciatyvinę grupę ir referendumui siūlomo sprendimo galutinį tekstą:


LIETUVOS RESPUBLIKOS
 ĮSTATYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PIRMALAIKIŲ RINKIMŲ


1 straipsnis. 
Dėl pirmalaikių Seimo rinkimų

 

Neigiamai vertinant Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės darbą, Konstitucijai prieštaraujančių teisės aktų priėmimą, po šio įstatymo priėmimo referendume Respublikos Prezidentas skelbia pirmalaikius Seimo rinkimus. Naujo Seimo rinkimai turi būti surengti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio įstatymo dėl Seimo pirmalaikių rinkimų priėmimo.Jei šio įstatymo per 5 dienas po referendumo rezultatų paskelbimo nepasirašo Respublikos Prezidentas, tai per 3 dienas šį įstatymą pasirašo Seimo Pirmininkas, o Seimas skelbia Respublikos Prezidento pirmalaikius rinkimus, vykdomus drauge su Seimo pirmalaikiais rinkimais.
   
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS


Vilnius, 202_ m. ________________ d.2. Dėl Rinkimų sistemos pakeitimo, LVAT 2021.12.29-os sprendimu atmesta

Šią piliečių referendumo iniciatyvą teikiame, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 2, 3, 4 ir 9 straipsniais, siekdami, kad Seimo rinkimai vyktų tik vienmandatėse rinkimų apygardose ir kad būtų užtikrinta ne tik politinių partijų, bet ir nevyriausybinių organizacijų teisė dalyvauti Seimo rinkimuose, atsižvelgdami į administracinėje byloje Nr.R-11-552/2021 priimtą 2021-07-14 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą ir administracinėje byloje Nr.R-17-261/2021 priimtą 2021-10-11 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriais nustatyta, kad konstitucinė piliečių teisė inicijuoti referendumą ginama ir nuo 2021 m. liepos 1 dienos, t.y. Seimui nepriėmus konstitucinio referendumo įstatymo.

  

Teikiame šį prašymą įregistruoti piliečių referendumo iniciatyvinę grupę ir referendumui siūlomo sprendimo galutinį tekstą:
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮSTATYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJO 55 STRAIPSNIO PAKEITIMO


1 straipsnis.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio pirmos dalies pakeitimas.

 

Pakeisti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją šioje redakcijoje: „Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami vienmandatėse apygardose ketveriems metams remiantis visuotine, lygia, tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu iš kandidatų, kuriuos kelia Lietuvos Respublikoje registruotos ir veikiančios, valstybės ir užsienio lėšų negaunančios politinės partijos bei nevyriausybinės organizacijos. Kandidatai į Seimo narius piniginių užstatų nemoka, rinkimų apygardoje turi surinkti 3 procentus iškėlimą kandidatu remiančių apygardos rinkimų teisę turinčių piliečių parašų.“  

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS


Vilnius, 202_ m. ________________ d.